Burse sem I 2017-2018

Arhiva » 2017-2018 » Burse sem I 2017-2018

BURSE ŞCOLARE

Semestrul I,  2017 - 2018

 

Beneficiari burse scolare sem. I 2017-2018

     Perioada de depunere:

15 – 30 septembrie 2017

 

   BURSELE DE PERFORMANŢĂ/ MERIT - Acte necesare:

·      Cerere tip

·      Copia actului de indentitate al elevului/ certificatului de naştere

·      Copii ale diplomelor obţinute în anul şcolar 2016 – 2017

Modalitatea de acordare: - în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, astfel:

 

BURSELE DE STUDIU vor fi revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile familiei şi situaţia şcolară a elevilor

Acte necesare:

  • cerere
  • copia actului de identitate al elevului
  • copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei
  • acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei pe ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului (iunie, iulie şi august 2017) inclusiv alocația suplimentară pentru copii.

     

 

Elevii claselor a V-a şi a IX -a nu vor depune dosare de bursă în semestrul I 

Facebook