Proiect european ERASMUS+KA2 R.E.U.S.S.I.T.E.

Activitati » Proiecte » Proiect european ERASMUS+KA2 R.E.U.S.S.I.T.E.

 
 
 
R.E.U.S.S.I.T.E. - „Ronde Européenne des Sciences, des Savoirs Interdisciplinaires pour Tous les Elèves”
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÎNTÂLNIREA TRANSNAȚIONALĂ DE LA BOSA / SARDINIA / ITALIA

 

În perioada 20-24 mai 2019, a avut loc la Bosa a patra întâlnire transnațională (ultima) a coordonatorilor de proiect din cele 5 licee partenere, liceul nostru fiind reprezentat de doamnele profesoare Daniela Horoiță-Jitcă, în calitate de evaluator al proiectului și de Corina Macovei, coordonatorul proiectului la nivel european. În cadrul întâlnirii, s-a insistat pe evaluarea progresului, a rezultatelor și impactului proiectului, pe activitățile de disemnare organizate de fiecare partener.

 De asemenea, s-au stabilit detaliile privind realizarea ghidului de predare interdisciplinară, ce va cuprinde, în special, metodologia de lucru a miniproiectelor prezentate de fiecare echipă parteneră, în cadrul mobilităților pentru elevi din Bulgaria, Spania și Italia.

            În concluzie, mobilitățile desfășurate la Bosa / Sardinia au fost o experiență de învățare în context non-formal,  prin care elevii și profesorii au descoperit un adevărat muzeu în aer liber, având prilejul să descopere istoria și cultura locală, să fie fascinați de cadrul natural și biodiversitatea specifică.

Mai mult, datorită interacțiunii dintre elevi la activitățile organizate, aceștia și-au dezvoltat atât competențele în domeniul științelor, cât și competențele de comunicare în limba franceză.

 

Corina Macovei

Coordonator de proiect

MOBILITATI IN SARDINIA

  Bosa, 20-24 mai 2019

 
 
 
 
 
 
 

ÎNTÂLNIREA TRANSNAȚIONALĂ A COORDONATORILOR

Brenes, Spania

12-16 noiembrie 2018

          În perioada 12-16 noiembrie 2018 a avut loc cea de-a doua întâlnire transnațională a coordonatorilor celor 5 țări partenere din cadrul proiectul Erasmus+ - R.E.U.S.S.I.T.E. -Ronde Européenne des Sciences, des Savoirs Interdisciplinaires pour Tous les Elèves”, ID: 2017-1-RO01-KA219-037495_1, găzduită de I.E.S. Jacarandá, Brenes, Spania :

Manuel Morente - Instituto de Educación Secundaria Jacaranda, Brenes / Spania

Vassya Yankova - PG po SS "Han Asparuh" Isperich / Bulgaria

Guglielma Lombardi - Istituto di Istruzione Superiore "GA Pischedda" Bosa / Italia

Tanseli Turgut Atlay - Manisa Bilsem, Manisa / Turcia

Corina Macovei - Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad / România

               În prima zi, profesorii coordonatori din liceele partenere din Bulgaria, Italia, România și Turcia au fost primiți la liceul gazdă din Brenes, I.E.S. Jacarandá, unde au vizitat instituția, i-au întâlnit pe profesorii și pe elevii echipei de proiect spaniole. În continuare, invitații au vizitat primăria și au participat la o recepție organizată de autoritățile locale. După această întâlnire, coordonatorii celor cinci licee au participat la workshop-ul "ITEC", prezentat de doamna Almudena Romero, despre clasele viitorului. S-a lansat o dezbatere cu privire la schimbările educaționale necesare, dar și structurale, care vizează încurajarea inovației educaționale cu ajutorul noilor tehnologii.

               În a doua zi, echipa de coordonatori a pregătit detaliile organizatorice ale viitoarelor mobilități din Italia (reuniunea transnațională a coordonatorilor RT4 și activitățile de învățare pentru elevi - C3).

               În cadrul programului propus pentru a treia zi s-a stabilit calendarul pentru realizarea mini-proiectelor pe care elevii le vor prezenta în timpul mobilității din Bosa. Astfel, în perioada 25-29 martie 2019, planurile mini-proiectelor vor fi postate pe platforma eTwinning, în laboratorul e-LISA. În perioada 1-5 aprilie 2019 partenerii proiectului vor analiza planurile mini-proiectelor, vor face propunerile pe care le consideră necesare, iar mini-proiectele finale vor fi postate la începutul lunii mai (6-9 mai 2019).

               La sfârșitul întâlnirii de lucru, coordonatorii au vizitat câteva clase și atelierul de lucru privind schimbările climatice, desfășurat de elevi.
               Programul zilei de 14 noiembrie 2018 a început cu ședința de lucru în cadrul căreia s-au făcut propuneri privind perioada mobilităților din Italia, cu precizarea că întâlnirea transnațională și activitățile de învățare vor coincide. După analizarea calendarului fiecărui liceu, perioada aleasă pentru mobilitățile din Italia va fi între 20-25 mai 2019. S-au reamintit temele mini-proiectelor care vor fi prezentate în echipe, în Italia: "Protejarea biodiversității" și "OMG (organismele modificate genetic): o problemă actuală".
               După această întâlnire, coordonatorii au participat la prezentarea mini-proiectelor de către echipele de elevi din fiecare țară.
În ziua următoare, pe 15 noiembrie 2018, profesorii coordonatori au discutat despre ghidul pedagogic de predare interdisciplinară ce va fi realizat în cadrul proiectului, în a doua parte a anului.
Astfel, participanții la ședință au stabilit că, în principiu, corpusul acestui ghid va fi format din mini-proiectele ce vor fi prezentate în limba țintă a proiectului, franceza și, de asemenea, în limba engleză, limba folosită de echipa turcă.
               În ceea ce privește publicarea ghidului, obținerea ISBN-ului va fi în sarcina coordonatorului. (liceul din România). S-au făcut propuneri privind structura ghidului, diferitele sale secțiuni, pornind de la modelul prezentat de coordonatorul Corina Macovei, iar pentru anexele ghidului s-a convenit să fie publicate fotografii care să descrie toate activitățile din toate mobilitățile și care să poată fi incluse la sfârșitul ghidului.
               În a doua parte a zilei, coordonatorii împreună cu elevii și profesorii însoțitori au vizitat Parcul Național Doñana.
               În ultima zi a întâlnirii transnaționale, pe 16 noiembrie 2018, după întâlnirea de lucru, toți participanții la proiect au vizitat două instituții școlare și au plantat copaci pentru a contracara, prin oxigenul produs, cantitatea de dioxid de carbon produsă de IES Jacarandá, în urma calculelor făcute în cadrul atelierului cu elevii.

Prof. Corina Macovei

Coordonator de proiect

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOBILITATE - ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE PENTRU ELEVI

Brenes, Spania

12-16 noiembrie 2018

              În perioada 12-16 noiembrie 2018 am însoțit un grup de cinci elevi (Apostu Elena,Botaș Dana -Alexandra, Cernat Bianca-Elena, Munteanu Andu-Florin, Zavate Antonia-Georgiana) în mobilitatea din Spania, Instituto de Educacion Secundaria Jacarandá – Brenes, Sevilla, în cadrul căreia elevii au participat la diverse activități de învățare.  Mobilitatea elevilor a avut loc în același timp cu întâlnirea coordonatorilor din cele cinci țări partenere în proiect.

              În prima zi a mobilității elevii au participat la activitatea intitulată ”L’empreinte carbone (I)”, în cadrul căreia elevii de la ISE Jacarandá au prezentat colegilor de proiect modul în care au calculat emisiile de dioxid de carbon (CO2), luând în considerare: cantitatea de hârtie folosită de către profesori și elevi pentru activitățile școlare, cantitatea de carburat folosit de  profesori pentru a se deplasa la și de la școală și de cantitatea de combustibil care se consumă pentru încălzirea clădirii în perioada rece.  

              Marți, 13 noiembrie 2018, elevii s-au organizat pe grupe și au calculat emisiile de COproduse de școală în anul 2017, în vederea stabilirii numărului de copaci care urmau a fi plantați vineri, 16 noiembrie. La sfârșitul activității au întocmit harta conceptuală, modalitate de organizare logică şi vizuală a informaţiilor, evidenţiind relaţiile dintre sursele de poluare și consecințele acesteia asupra florei, faunei și a omului.

              Miercuri, 14 noiembrie 2018, fiecare echipă de elevi a prezentat cele 2 miniproiecte interdisciplinare care s-au încadrat în tematica stabilită și anume ”Ploile acide” și ”Micul Pământ în marele Univers”, iar în a doua parte a zilei au avut posibilitatea de a socializa și de a-și dezvolta competențele lingvistice.

              În cea de-a patra zi a întâlnirii transnaționale elevii și profesorii au avut posibilitatea să viziteze Parcul Coto Doñana National, arie naturală protejată, care este la numai 10 km și centrul industrial chimic Huelva (regiunea Sevilla). La această vizită, au fost observate și diferențiate caracteristicile unei zone naturale protejate în contrast cu un mediu industrial afectat de intervenția oamenilor. Parcul este cel mai mare parc natural  protejat din Europa. Se întinde pe aproximativ 54.000 ha și protejează două dintre cele mai rare specii și anume linxul și vulturul iberic. Donana este recunoscut ca rezervație a biosferei de către Unesco din 1980 și a fost declarat patrimoniu mondial al umanității din 1994. Elevii au putut observa direct și discret unele animale și păsări (pasărea flamingo, cerbul, vulturul iberic, etc).

              Vineri, 16 noiembrie 2018, elevii au participat la plantarea unor arbori în curtea a trei școli gimnaziale din localitatea Brenes. Numărul arborilor (50) a fost determinat din bilanțul dintre cantitatea de CO2 eliberată în atmosferă prin activitățile umane și cantitatea de dioxid de carbon care se consumă în procentul de fotosinteză. La fiecare școală elevii au participat la un atelier interactiv privind schimbările climatice, apoi au format echipe cu elevi din școală, elevi din proiect și elevi din ISE Jacarandá. La sfârșitul zilei am participat cu toții la un spectacol flamenco la Sevilia, 16 noiembrie fiind declarată și Ziua mondială muzicii și dansului Flamenco.

Prof. Aura Tilibașa

 
 
 
 
 
 

 

Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad

Programul Erasmus + KA2 „R.E.U.S.S.I.T.E .

Numărul proiectului: 2017-1-RO01-KA219-03749_1

 

Ziua mondială a mediului
5 iunie 2018

În cadrul proiectului Erasmus+ KA2 “R.E.U.S.S.I.T.E., - Ronde Européenne des Sciences, des Savoirs Interdisciplinaires pour Tous les Elèves”,Nr. 2017-1-RO01-KA219-037495_1, elevii Clubului „Natură și științe”, coordonați de profesorii de științe, au participat la o serie de activități ocazionate de două evenimente: 22 mai – „Ziua internațională a diversității biologice” și 5 iunie – „Ziua mondială a mediului înconjurător”.

Astfel, pe data de 5 iunie 2018, în Aula liceului, după Cuvântul de deschidere  al doamnelor profesoare Aura Tilibașa și Veronica Silvestru,  elevii Nanea Beatrice (a X-a A), Bogdan Bianca (a X-a G), Șerbănoiu Radu (a X-a G) au făcut o prezentare a rezultatelor chestionarului elaborat de ei privind percepţia elevilor asupra problematicii poluării mediului.  Chestionarul a fost aplicat în perioada 15-18 mai 2018, pe un eșantion de 52 de subiecți, reprezentând elevi din clasele a IX-a și a X-a din Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu”, Bârlad. În urma aplicării chestionarului, s-a constatat că cei mai mulți elevi :

- știu ce reprezintă colectarea selectivă a deșeurilor, dar nu participă frecvent la astfel de activități;

- afirmă că depozitează gunoiul în spații special amenajate;

- consideră că protejarea mediului este o necesitate;

- își doresc să participe la activități practice care vizează păstrarea unui mediu curat.

O altă activitate apreciată de elevi a fost cea intitulată „O zi fără mase plastice?!”, cordonată de doamna profesoară Aura Tilibașa și prezentată de elevii Iordan Maria (a IX-a C) și Munteanu Andu-Florin ( a XI-a D). Obiectivul acestei activității a urmărit creșterea gradului de implicare a elevilor în activități de protecție a mediului, prin realizarea și distribuirea de materiale informative privind avantajele și dezavantajele folosirii maselor plastice.                                                                                                                                                            

Având în vedere importanța tematicii, câțiva elevi de la clasa a X-a G au prezentat filmul „Reutilizarea maselor plastice”, în cadrul căruia a fost pusă în lumină creativitatea adolescenților protagoniști care au descoperit noi utilizări ale materialelor ce nu sunt biodegradabile. Expoziția de obiecte din materiale reciclabile din holul liceului și-a propus tragerea unui semnal de alarmă față de modul în care oamenii degradează mediul înconjurător. Pentru a diminua cantitatea de materiale care nu sunt biodegradabile: PET-uri, material plastic, doze de aluminiu ș.a, elevii claselor a VI-a, a IX-a A, a IX-a D, a IX-a F, a IX-a G, a X-a C, a X-a D, a XI-a B, a XI-a D, a XI-a E și a XI-a F, coordonați de profesorii Angheluță Cătălin, Oprea Cristina, Silvestru Veronica și Tilibașa Aura, au inventat diverse obiecte care pot fi utilizate în viața de zi cu zi, dar și machete, postere, poezii  care  arată nepăsarea oamenilor pentru mediu și consecințele acestei nepăsări pentru viitorul planetei.

De asemenea, cîțiva membri ai Clubului „Natură și științe” au susținut, sub îndrumarea doamnei profesor Cristina Oprea, o sesiune de referate cu tema „Conservarea biodiversității”.

Elevii implicați în desfășurarea acestei activități au abordat problematica vizată pe mai multe paliere (importanța biosferei, cauzele degradării mediului, protecția biodiversității), după cum urmează:

•           Istrate Ioana și Rotaru Oana (clasa a XI-a B) – Biodiversitatea și importanța acesteia;

•           Chiriac Daniela și Stoian Cătălin (clasa a XI-a B) – Cauzele degradării biodiversității;

•           Munteanu Andu (clasa a XI-a D) – Impactul pozitiv al omului asupra Terrei;

•           Șușnea Elena și Mihăilă Gabriela (clasa a XI-a B) – Ocrotirea biosferei;

•           Botaș Alexandra (clasa a XI-a D) – Ocrotirea biodiversității în România.

Totodată, elevii clasei a VI-a, coordonați de profesorii Angheluță Ecaterina,  Angheluță Cătălin, Căroaie Octavian și Petrea Mirela, au  realizat o expoziție de cadrane solare. Au fost implicați 20 de elevi  organizați pe echipe, care au realizat un număr de 12 cadrane solare de diferite tipuri: cadran vertical, orizontal sau ecuatorial. Prin implicarea în această activitate, elevii si-au dezvoltat competențe de lucru în echipă,  de rezolvare a problemelor cu care s-au confruntat, dar și competențe științifice pentru etalonarea cadranelor astfel încât acestea să poată indica corect ora. De asemenea, elevii și-au dezvoltat competențele de comunicare  în limbajul științific și de prezentare a unui produs realizat de ei, din materiale simple și ecologice.

Acțiunea de colectare a deșeurilor din plastic și hârtie, coordonată de profesorii: Silvestru Veronica, Oprea Cristina, Tilibașa Aura, a venit în completarea expoziției și a necesitat mai multe etape: contactarea unei firme de reciclare, realizarea posterului/anunțului, distribuirea afișului în sălile de clasă și holul școlii, mobilizarea diriginților și elevilor, acțiunea de colectare, ridicarea și transportul deșeurilor la sediul firmei, recepția acestora. Prin urmare, la prima acțiune de acest gen, s-au adunat: 60 kg plastic, 15 kg carton, 230 kg, hartie.

Realizarea unor postere de Ziua mondială a mediului a constituit o altă activitate prin care elevii și-au pus în valoare imaginația, abilitățile și competențele.

Amintim implicarea deosebită a următorilor elevi de la clasa a X-a G: Ilău Amalia, Pleșu Iulia, Vizureanu Amalia, Buhuș Ștefana, Ciocoiu Roxana, Bogdan Bianca, Șerbănoiu Radu, Ioan Sebastian, Balan Maria, Postolache Roxana, Armene Raluca, Șolcă Diana.

  Considerăm că toți participanții la aceste activități au conștientizat că mediul înconjurător este un mecanism viu și complex, de a cărui integritate şi bună funcţionare depinde întreaga activitate umană și că noi, oamenii, suntem responsabili de protejarea lui.

Coordonator proiect,

                                                                                      Prof. Corina Macovei

 

 

Ziua mondială a mediului 5 iunie 2018 Colegiul National „Gh Rosca Codreanu”

 

 

Proiect mase plastice_Ziua mediului_5 iunie 2018_Colegiul National "Gh.Rosca Codreanu"Barlad

 
 
Comunicat de presa - 29 mai 2018
 
 
Mobilitate elevi_Activitati de invatare, Isperih, Bulgaria, 07-11 mai 2018
 
 
 
 

ÎNTÂLNIREA TRANSNAȚIONALĂ A COORDONATORILOR Isperih, Bulgaria

07-11 mai 2018

        În perioada 07-11 mai 2018 a avut loc cea de-a doua întâlnire transnațională a coordonatorilor celor 5 țări partenere din cadrul proiectul Erasmus+ - R.E.U.S.S.I.T.E.

- Ronde Européenne des Sciences, des Savoirs Interdisciplinaires pour Tous les  Elèves”,  ID:  2017-1-RO01-KA219-037495_1, găzduită  de  Liceul  profesional agricol «Khan Asparuh» din Isperih, Bulgaria.

        Reuniunea  coordonatorilor  s-a  desfășurat  în  același  timp  cu  mobilitatile elevilor la activitatea de învățare, la aceasta din urmă participând 5 elevi codreniști (Chiriac Daniela, Mircea Bianca, Marian Andreea, Nanea Beatrice și Stoian Cătălin), însoțiți de prof. Octavian Căroaie.

         La întâlnirea transnațională a coordonatorilor echipelor de proiect partenere au participat: Vassya Yankova, PG po SS "Han Asparuh" Isperih / Bulgaria, Manuel Morente- Instituto de Educación Secundaria Jacaranda, Brenes / Spania, Guglielma Lombardi, Istituto di Istruzione Superiore "GA Pischedda" Bosa / Italia, Bengi Kanat Coşkun - Manisa Bilsem, Manisa / Turcia și Corina Macovei - Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad / România.

Agenda  de  lucru  a  coordonatorilor avut  ca  principale teme  de  analiză  și dezbatere:

- Crearea conturilor de  utilizatori pentru elevi și  autorizarea acestora pentru a comunica și interacționa pe forumul din cadrul laboratorului virtual e-LISA, de pe platforma e-Twinning.

- Diseminare rezultatelor proiectului pentru a asigura vizibilitatea proiectului atât la nivelul  fiecărui  liceu  partener,  în  comunitatea  locală,  cât  și  la  nivel  național  și internațional. În acest sens, s-a insistat pe publicarea pe site-ul proiectului a activităților de diseminare locale din fiecare țară, în afara celor din cadrul mobilităților și utilizarea celor mai eficiente metode și instrumente de diseminare: newsletter, conferință de presă, buletin informativ (la 4 luni), Facebook, workshop-uri.

         De asemenea, pentru a asigura o monitorizare a activităților la nivel de parteneriat, s-a propus ca fiecare coordonator local să trimită coordonatorului proiectului (prof. Corina Macovei) un raport detaliat al activitatilor organizate de fiecare liceu partener.

        Totodata, s-a insistat pe necesitatea aplicării tuturor elevilor implicați în proiect din cele 5 licee, a aceluiași tip de chestionar de evaluare, pentru ca responsabilul la nivel de parteneriat cu monitorizarea și evaluarea să poată redacta un raport final, pe baza analizei și interpretării trimise de fiecare coordonator.

        Pe agenda de lucru a coordonatorilor a figurat și pregătirea următoarelor două mobilități din Spania: activitățile de învățare ale elevilor și întâlnirea transnațională a coordonatorilor. S-a  decis,  în  funcție  de  calendarul  școlar  al  fiecarei  țări  și  de program, ca acestea să se desfășoare în perioada 12-16 noiembrie 2018.

        Coordonatorul proiectului a amintit cele două  teme ale următoarelor mini- proiecte care vor fi prezentate de elevi în Spania („Ploile acide” și ” Miceul Pământ în Universul infinit”) și a propus etapele de lucru, în special cele de pe platforma e- Twinning.

        În ultima zi a acestei întâlniri, s-a aplicat un chestionar de evaluare a întâlnirii și au fost primite certificatele de participare.

       Trebuie menționat și faptul că suprapunerea celor două mobilități (a coordonatorilor și elevilor) a prezentat avantajul că toate delegațiile celor 5 țări au fost invitate atât la Primăria orașului Isperih, cât și la Prefectura orașului Razgrad, prilej cu care participanții au aflat informații despre patrimoniul istoric și cultural al regiunii, dar și aspecte de ordin economic si social specifice zonei.

 

Prof. Corina Macovei

Coordonator de proiect

 

 

Mobilitate -activități de învățare pentru elevi

 Isperih - Bulgaria (7-11 mai 2018)

 

            În perioada 7-11 mai 2018 am însoțit un grup de cinci elevi (Chiriac Daniela, Nanea Beatrice, Mircea Bianca, Marian Andreea și Stoian Cătălin) în mobilitatea din Bulgaria, în cadrul căreia elevii au participat la diverse activități de învățare.  Mobilitatea elevilor a avut loc în același timp cu întâlnirea coordonatorilor din cele cinci țări partenere în propiect. Astfel în prima zi a mobilității elevii au participat la activitatea intitulată ”La Mer Noir et ses habitants”, în cadrul căreia au fost prezentate elemente ce țin de biodiversitatea ecosistemului existent în împrejurimile orașului Varna, precum și modul în care acesta este influiențat de factorii geografici și de cei umani, punându-se accentul pe impactul utilizării excesive a resurselor existente în zonă și al reciclării realizate într-un mod deficitar,  asupra acestui ecosistem. Marți, 8.05.2018, elevii au participat la cele trei activități existente în programul întâlnirii, în cadrul cărora aceștia au avut posibilitatea de a observa asemănări și diferențe de natură culturală, socială, arhitecturală, existente între cele două țări. Agenda de activități a zilei de marți a permis atingerea unor obiective precum, identificarea obiceiurilor și tradițiilor existente în regiunea în care se găsește orașul Isperih, descrierea elementelor arhitecturale ale regiunei vizitate, dezvoltarea competențelor lingvistice(fiind puși în situația de a comunica utilizând atât limba țintă a proiectului – limba franceză, cât și formule uzuale din limbile partenerilor), sau identificarea elementelor de patrinomiu cultural existente în orașul Isperih.

În cea de-a treia zi a mobilității elevii au participat la activitați în cadrul cărora au fost puși în situația de a-și crea propria vestimentație utilizând bateriale reciclabile(acivitatea s-a desfășurat în echipe, echipa fiecărei țări având sarcina de a crea două ținute, una feminină și una masculină pentru a participa la defilarea stabilită pentru ziua următoare), au vizitat Parcul Național Rusenski Lom(ocazie ce a permis identificarea biodiversității regiunii, precum și observarea unor elemente de natură culturală, în acest parc regăsindu-se Mănăstirea Basarabov). Joi, 10.05.2018, elevii au participat la o suită impresionată de activități, acestă zi începând cu concursul de ținute eco realizate în ziua precedentă, la care juriul a fost alcătuit din câte un elev reprezentant al fiecarei țări partenere, continuând cu întâlnirea prefectului orasului Razgrad, o vizită de documentare la situl arheologic, monument Unesco, Svechtari, urmată de vizita la un muzeu cu sculpuri de ceară, seara încheindu-se cu cina oficială. Vineri, 11.05.2018, în prima parte a zilei, elevii din cele cinci țări au prezentat cele 2 mini-proiecteinterdisciplinare realizate în fiecare liceu partener, iar în cea de a doua parte, aceștia au vizitat împrejurimile lacului Srebarna-casa păsărilor migratoare din Europa de Est. La sfârșitul zilei, elevii au completat un chestionar de evaluare si au finalizat completarea Jurnalului de bord, instrument de montorizare și evaluare utilizat de toți elevii participanți.

 

 

Prof. Octavian Căroaie

 
 
Criteriile specifice de selecție a elevilor și profesorilor pentru activitățile de învățare / predare / formare din Bulgaria, Spania și Italia
 
In cadrul ședinței echipei de proiect din data de 22 ianuarie 2018, s-a aprobat procedura privind criteriile specifice de selecție a elevilor și profesorilor, pentru mobilitățile din Bulgaria, Spania și Italia.
 
Criterii specifice pentru selecția elevilor:
a) punctajul obținut la selecția dosarelor de candidatura;
b) nivelul de studiu (clasa);
Precizare:elevii din clasa a XI-a pot participa doar la mobilitățile din primul an de proiect (2017-2018), în anul școlar următor fiind implicați în pregătirea examenului de bacalaureat. (clasa a XII-a);
c) performanțele elevilor la disciplinele vizate de tema mini-proiectelor; (rezultatele la concursuri, olimpiade)
d) interesul manifestat față de tematica mini-proiectelor;
 
OBS. Cei 2 elevi de rezervă vor putea pleca la mobilități numai în cazul în care un elev din cei selectați nu va putea participa.
 
Criterii specifice pentru selecția profesorilor:
a) disponibilitatea de deplasare într-o altă țară;
b) competențe în disciplina/disciplinele vizată/vizate de mini-proiecte;
c) gradul de implicare în coordonarea activităților elevilor pentru realizarea mini-proiectelor;
 
I. Echipe elevi / profesori: BULGARIA
Elevi: Chiriac Daniela, Mircea Bianca, Nanea Petronela, Stoian Cătălin
Profesori: Petrea Mirela, Căroaie Octavian
 
II. Echipe elevi / profesori: SPANIA
Elevi: Apostu Elena, Botaș Alexandra, Munteanu Andu, Zavate Antonia
Profesori: Silvestru Veronica, Tilibașa Aura
 
III. Echipe elevi / profesori: ITALIA
Elevi: Neculiță Bianca, Săvinescu Ioana, Sava Cosmin, Ștefan Mihai
Profesori: Angheluță Ecaterina, Carata Cristina
26.01.2018
 
Actualizarea echipelor de elevi și profesori pentru mobilități:
 
I. Echipe elevi / profesori: BULGARIA
Elevi: Chiriac Daniela, Mircea Bianca, Nanea Petronela, Marian Andreea, Stoian Cătălin
Profesori: Căroaie Octavian
 
II. Echipe elevi / profesori: SPANIA
Elevi: postu Elena, Botaș Alexandra, Cernat Bianca, Munteanu Andu, Zavate Antonia
Profesori: Tilibașa Aura
 
III. Echipe elevi / profesori: ITALIA
Elevi: Neculiță Bianca, Săvinescu Ioana, Sava Cosmin, Ștefan Mihai, Gimbuta Ruxandra Miruna
Profesori: Angheluță Ecaterina

 

REUNIUNE TRANSNATIONALA

              În perioada  20 - 24 noiembrie 2017,  Colegiul Național “Gh. Roşca Codreanu”, coordonatorul Proiectului Erasmus+, Acţiunea Cheie 2, R.E.U.S.S.I.T.E. -Ronde Européenne des Sciences, des Savoirs Interdisciplinaires pour Tous les Elèves”, cu nr. 2017-1-RO01-KA219-037495_1, a fost gazda primei Reuniuni transnaţionale a proiectului, la care au participat profesori din cele 4 licee partenere,

PG po SS “Han Asparuh”, Isperich, Bulgaria,  Istituto di Istruzione Superiore "G.A. Pischedda", Bosa, Italia,  Instituto de Educacion secundaria Jacarandá, Sevilla, Spania și Manisa Bilsem, Manisa,Turcia.

            Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+ 2014-2020 și se  desfășoară în perioada 2017-2019.

            Obiectivul general al proiectului vizează promovarea abordării interdisciplinare în rândul elevilor și profesorilor, pentru o îmbunătățire a rezultatelor școlare în domeniul științelor.

            În primele zile ale întâlnirii, cei 8 profesori străini au vizitat școala, s-au întâlnit cu elevii și profesorii din echipa de proiect, au participat la ședințele de lucru la proiect și au fost oaspeți ai Primăriei Bârlad.

            În cadrul acestei  reuniuni transanționale, pe data de 23 noiembrie 2017, a fost organizată Conferința internațională de lansare a proiectului, în Aula Colegiului. Cu această ocazie, au luat cuvântul doamna director al liceului gazdă, prof. Daniela Horoiță-Jitcă, profesorii coordonatori din cele cinci țări ale parteneriatului: prof.Vassya Yankova - PG po SS “Han Asparuh”, Isperich, Bulgaria, prof.Guglielma Lombardi - Istituto di Istruzione Superiore "G.A. Pischedda", Bosa, Italia, prof.Manuel Morente - Instituto de Educacion secundaria Jacarandá, Sevilla, Spania, prof.Alper Atlay - Manisa Bilsem –Manisa, Turcia și prof.Corina Macovei - Colegiul Național “Gh. Roşca Codreanu”. Profesorii au prezentat informații despre liceele lor, despre obiectivele și rezultatele așteptate în cadrul proiectului.

            La acestă conferință, ne-au onorat cu prezența doamna profesoară Landiana Mihnevici, inspector pentru programe educaționale europene din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Vaslui și doamna Roxana Miron-Feraru, viceprimar al municipiului Bârlad, care au apreciat proiectul și au adresat încurajări echipelor implicate, pentru atingerea obiectivelor.

            Amintim că, în cadrul aceastei reuniuni de lucru de cinci zile, au fost abordate principalele aspecte privind managementul proiectului: crearea unui cadru de referință pentru proiect (instrumente pentru management, planul financiar, planuri de monitorizare / evaluare, de diseminare, de comunicare, proceduri de lucru, chestionare etc.), repartizarea sarcinilor și responsabilităților între parteneri pentru activitățile primului an de proiect. În același timp, profesorii au elaborat detaliile pentru proiectarea rezultatelor tangibile ale proiectului, au luat decizii privind conținutul paginii web a proiectului și a laboratorului virtual interdisciplinar, a instrumentelor TIC utilizate pentru învățarea și munca de cooperare a elevilor și pentru facilitarea transmiterii conținutului științific interdisciplinar, calendarul activităților pentru mini-proiectele interdisciplinare pe care elevii le vor realiza în echipe europene, în primul an de proiect. 

            Totodată, profesorii au planificat și agenda de lucru pentru prima activitate de învatare / predare / formare programată în luna aprilie, în Bulgaria.

            Astfel, timp de cinci zile, coordonatorul proiectului, prof. Corina Macovei, a prezentat agenda previzională a activităților și a mobilităților din cadrul acestui parteneriat care se va derula pâna în iunie 2019,  reiterând și în acest context rolul și importanța cunoașterii limbii franceze în facilitarea accesului la acest tip de experiență internațională, la consolidarea dimensiunii europene în domeniul educației.

             

                                                                                              Coordonator proiect,

                                                                                               Prof. Corina MACOVEI                               

“Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit.

Proiectul european ERASMUS+, ACTIUNEA CHEIE 2, intitulat R.E.U.S.S.I.T.E. - „Ronde Européenne des Sciences, des Savoirs Interdisciplinaires pour Tous les Elèves” s-a clasat pe locul 7 din 55 de proiecte aprobate de Agenția Națională. (ANPCDEFP). 
Colegiul Codreanu este coordonatorul acestui proiect (prof. coord. Corina Macovei), iar partenerii sunt: Bulgaria - Lycée professionnel d'Agriculture "Khan Asparuh" d'Isperich, Turcia - Manisa Bilsem –Manisa,Italia - Istituto di Istruzione Superiore "G.A. Pischedda" – Bosa, Spania - Instituto de Educacion secundaria Jacarandá – Sevilla.
Acest proiect este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene prin programul Erasmus+. 
S-au afisat procedurile si grilele de SELECȚIE pentru echipele de gestiune și de implementare, atât pentru elevi cât și pentru profesori. Le puteti consulta la avizierul școlii, la intrarea in Aula și la panoul din holul mare al liceului. Succes tuturor celor care vor dori să participe!

www.erasmusplus.ro

 

 

 

Facebook