Proiect european ERASMUS+KA2 R.E.U.S.S.I.T.E.

Activitati » Proiecte » Proiect european ERASMUS+KA2 R.E.U.S.S.I.T.E.

 Criteriile specifice de selecție a elevilor și profesorilor pentru activitățile de învățare / predare / formare din Bulgaria, Spania și Italia
 
In cadrul ședinței echipei de proiect din data de 22 ianuarie 2018, s-a aprobat procedura privind criteriile specifice de selecție a elevilor și profesorilor, pentru mobilitățile din Bulgaria, Spania și Italia.
 
Criterii specifice pentru selecția elevilor:
a) punctajul obținut la selecția dosarelor de candidatura;
b) nivelul de studiu (clasa);
Precizare:elevii din clasa a XI-a pot participa doar la mobilitățile din primul an de proiect (2017-2018), în anul școlar următor fiind implicați în pregătirea examenului de bacalaureat. (clasa a XII-a);
c) performanțele elevilor la disciplinele vizate de tema mini-proiectelor; (rezultatele la concursuri, olimpiade)
d) interesul manifestat față de tematica mini-proiectelor;
 
OBS. Cei 2 elevi de rezervă vor putea pleca la mobilități numai în cazul în care un elev din cei selectați nu va putea participa.
 
Criterii specifice pentru selecția profesorilor:
a) disponibilitatea de deplasare într-o altă țară;
b) competențe în disciplina/disciplinele vizată/vizate de mini-proiecte;
c) gradul de implicare în coordonarea activităților elevilor pentru realizarea mini-proiectelor;
 
I. Echipe elevi / profesori: BULGARIA
Elevi: Chiriac Daniela, Mircea Bianca, Nanea Petronela, Stoian Cătălin
Profesori: Petrea Mirela, Căroaie Octavian
 
II. Echipe elevi / profesori: SPANIA
Elevi: Apostu Elena, Botaș Alexandra, Munteanu Andu, Zavate Antonia
Profesori: Silvestru Veronica, Tilibașa Aura
 
III. Echipe elevi / profesori: ITALIA
Elevi: Neculiță Bianca, Săvinescu Ioana, Sava Cosmin, Ștefan Mihai
Profesori: Angheluță Ecaterina, Carata Cristina
26.01.2018
 

 

REUNIUNE TRANSNATIONALA

              În perioada  20 - 24 noiembrie 2017,  Colegiul Național “Gh. Roşca Codreanu”, coordonatorul Proiectului Erasmus+, Acţiunea Cheie 2, R.E.U.S.S.I.T.E. -Ronde Européenne des Sciences, des Savoirs Interdisciplinaires pour Tous les Elèves”, cu nr. 2017-1-RO01-KA219-037495_1, a fost gazda primei Reuniuni transnaţionale a proiectului, la care au participat profesori din cele 4 licee partenere,

PG po SS “Han Asparuh”, Isperich, Bulgaria,  Istituto di Istruzione Superiore "G.A. Pischedda", Bosa, Italia,  Instituto de Educacion secundaria Jacarandá, Sevilla, Spania și Manisa Bilsem, Manisa,Turcia.

            Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+ 2014-2020 și se  desfășoară în perioada 2017-2019.

            Obiectivul general al proiectului vizează promovarea abordării interdisciplinare în rândul elevilor și profesorilor, pentru o îmbunătățire a rezultatelor școlare în domeniul științelor.

            În primele zile ale întâlnirii, cei 8 profesori străini au vizitat școala, s-au întâlnit cu elevii și profesorii din echipa de proiect, au participat la ședințele de lucru la proiect și au fost oaspeți ai Primăriei Bârlad.

            În cadrul acestei  reuniuni transanționale, pe data de 23 noiembrie 2017, a fost organizată Conferința internațională de lansare a proiectului, în Aula Colegiului. Cu această ocazie, au luat cuvântul doamna director al liceului gazdă, prof. Daniela Horoiță-Jitcă, profesorii coordonatori din cele cinci țări ale parteneriatului: prof.Vassya Yankova - PG po SS “Han Asparuh”, Isperich, Bulgaria, prof.Guglielma Lombardi - Istituto di Istruzione Superiore "G.A. Pischedda", Bosa, Italia, prof.Manuel Morente - Instituto de Educacion secundaria Jacarandá, Sevilla, Spania, prof.Alper Atlay - Manisa Bilsem –Manisa, Turcia și prof.Corina Macovei - Colegiul Național “Gh. Roşca Codreanu”. Profesorii au prezentat informații despre liceele lor, despre obiectivele și rezultatele așteptate în cadrul proiectului.

            La acestă conferință, ne-au onorat cu prezența doamna profesoară Landiana Mihnevici, inspector pentru programe educaționale europene din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Vaslui și doamna Roxana Miron-Feraru, viceprimar al municipiului Bârlad, care au apreciat proiectul și au adresat încurajări echipelor implicate, pentru atingerea obiectivelor.

            Amintim că, în cadrul aceastei reuniuni de lucru de cinci zile, au fost abordate principalele aspecte privind managementul proiectului: crearea unui cadru de referință pentru proiect (instrumente pentru management, planul financiar, planuri de monitorizare / evaluare, de diseminare, de comunicare, proceduri de lucru, chestionare etc.), repartizarea sarcinilor și responsabilităților între parteneri pentru activitățile primului an de proiect. În același timp, profesorii au elaborat detaliile pentru proiectarea rezultatelor tangibile ale proiectului, au luat decizii privind conținutul paginii web a proiectului și a laboratorului virtual interdisciplinar, a instrumentelor TIC utilizate pentru învățarea și munca de cooperare a elevilor și pentru facilitarea transmiterii conținutului științific interdisciplinar, calendarul activităților pentru mini-proiectele interdisciplinare pe care elevii le vor realiza în echipe europene, în primul an de proiect. 

            Totodată, profesorii au planificat și agenda de lucru pentru prima activitate de învatare / predare / formare programată în luna aprilie, în Bulgaria.

            Astfel, timp de cinci zile, coordonatorul proiectului, prof. Corina Macovei, a prezentat agenda previzională a activităților și a mobilităților din cadrul acestui parteneriat care se va derula pâna în iunie 2019,  reiterând și în acest context rolul și importanța cunoașterii limbii franceze în facilitarea accesului la acest tip de experiență internațională, la consolidarea dimensiunii europene în domeniul educației.

             

                                                                                              Coordonator proiect,

                                                                                               Prof. Corina MACOVEI                               

“Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit.

Proiectul european ERASMUS+, ACTIUNEA CHEIE 2, intitulat R.E.U.S.S.I.T.E. - „Ronde Européenne des Sciences, des Savoirs Interdisciplinaires pour Tous les Elèves” s-a clasat pe locul 7 din 55 de proiecte aprobate de Agenția Națională. (ANPCDEFP). 
Colegiul Codreanu este coordonatorul acestui proiect (prof. coord. Corina Macovei), iar partenerii sunt: Bulgaria - Lycée professionnel d'Agriculture "Khan Asparuh" d'Isperich, Turcia - Manisa Bilsem –Manisa,Italia - Istituto di Istruzione Superiore "G.A. Pischedda" – Bosa, Spania - Instituto de Educacion secundaria Jacarandá – Sevilla.
Acest proiect este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene prin programul Erasmus+. 
S-au afisat procedurile si grilele de SELECȚIE pentru echipele de gestiune și de implementare, atât pentru elevi cât și pentru profesori. Le puteti consulta la avizierul școlii, la intrarea in Aula și la panoul din holul mare al liceului. Succes tuturor celor care vor dori să participe!

www.erasmusplus.ro

 

 

Facebook