Burse scolare sem. II an scolar 2017-2018

Arhiva » 2017-2018 » Burse scolare sem. II an scolar 2017-2018

BURSE ŞCOLARE

Semestrul II,  2017 - 2018

 

       Burse de merit – 91 burse

       Burse de studiu  - 1 bursă

     Perioada de depunere:

12-23 februarie 2018

 

   BURSELE DE MERIT se revizuiesc semestrial. Astfel, în semestrul II, au dreptul să depună dosare de bursă de merit şi elevii claselor a IXa şi a Va.

Acte necesare pentru elevii claselor a IXa şi a Va:

  • Cerere tip
  • Copia actului de indentitate al elevului/ certificatului de naştere
  • Copii ale diplomelor obţinute în anul şcolar 2016 – 2017

Modalitatea de acordare: - în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, astfel:

Elevii care au beneficiat de bursă în semestrul I: punctaj media sem. I +  punctajele obţinute la olimpiade/ concursuri, conform dosarului depus în semestrul I.

BURSELE DE STUDIU vor fi revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile familiei şi situaţia şcolară a elevilor

Acte necesare:

  • Cerere tip
  • copia actului de identitate al elevului
  • copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei
  • acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei pe ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului (noiembrie 2017, decembrie 2017, ianuarie 2018) inclusiv alocația suplimentară pentru copii.

     

 

 

 

Facebook