Burse scolare sem. I 2018-2019

Arhiva » Arhiva 2018-2019 » Burse scolare sem. I 2018-2019

BURSE ŞCOLARE

Semestrul I,  2018 - 2019

 

 

     Perioada de depunere: 3 – 12 octombrie 2018

 

   BURSELE DE PERFORMANŢĂ/ MERIT - Acte necesare:

·      Cerere tip

·      Copia actului de indentitate al elevului/ certificatului de naştere

·      Copii ale diplomelor obţinute în anul şcolar 2017 – 2018

Modalitatea de acordare: - în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, astfel:

 

BURSELE DE STUDIU vor fi revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile familiei şi situaţia şcolară a elevilor

Acte necesare:

  • cerere
  • copia actului de identitate al elevului
  • copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei
  • acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei pe ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului (iunie, iulie şi august 2017) inclusiv alocația suplimentară pentru copii.

     

Elevii claselor a V-a şi a IX -a nu vor depune dosare de bursă în semestrul I

Facebook