Burse scolare 2019-2020

Arhiva » Arhiva 2019-2020 » Burse scolare 2019-2020

Lista burse aprobate an scolar 2019-2020

Elevii  beneficiari  ai  burselor de  performanta in  anul  scolar 2019-2020 

 

BURSE ŞCOLARE

Semestrul I,  2019 - 2020

 

 

     Perioada de depunere:     30 septembrie – 10 octombrie 2019

 

1 BURSE DE PERFORMANŢĂ

Pot depune dosar elevii din clasele V-XII, care au obţinut premii şi menţiuni la etapa naţională a concursurilor organizate de MEN şi la etapa naţională a olimpiadelor şcolare. Bursele de performanţă se atribuie pe durata întregului an şcolar.

Elevii vor depune la secretariatul şcolii un dosar care trebuie să conţină:

  • Cerere tip (se descarcă de pe site-ul şcolii)
  • Copia actului de identitate al elevului/ certificatului de naştere
  • Copii ale diplomelor obţinute în anul şcolar 2018 – 2019.

2 BURSE DE MERIT

Pot depune dosar elevii din clasele VI-VIII, X-XII, care au obţinut premii şi menţiuni la etapa judeţeană a concursurilor organizate de MEN şi la etapa judeţeană a olimpiadelor şcolare.

Modalitatea de acordare:

- în ordinea descrescătoare a punctajelor calculate conform criteriilor afişate pe site-ul şcolii, şi se acordă pe durata întregului an şcolar.

  • în ordinea descrescătoare a mediilor generale din anul şcolar anterior pentru locurile rămase libere după atribuirea burselor în baza rezultatelor obţinute la olimpiade şi concursuri, şi se revizuiesc semestrial în funcţie de situaţia şcolară a elevilor. În această situaţie acordarea burselor nu este condiţionată de depunerea dosarului la secretariat.

Elevii vor depune la secretariatul şcolii un dosar care trebuie să conţină:

  • Cerere tip (se descarcă de pe site-ul şcolii)
  • Copia actului de indentitate al elevului/ certificatului de naştere
  • Copii ale diplomelor obţinute în anul şcolar 2018 – 2019.

3 BURSE DE STUDIU

Pot depune dosar elevii din clasele VI-VIII, X-XII.

Dosarul trebuie să conţină:

•      cerere

•      copia actului de identitate al elevului

•      copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei

•      acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei pe ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului (iunie, iulie şi august 2019) inclusiv alocația suplimentară pentru copii.

Notă: Bursele de studiu vor fi revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile familiei şi situaţia şcolară a elevilor.

4 BURSE DE AJUTOR SOCIAL

Pot depune dosar elevii din clasele V-XII.

Dosarul va cuprinde după caz actele menţionate în criteriile afişate pe site.

 

Facebook