Bani de liceu an scolar 2020-2021

Arhiva » Arhiva 2020-2021 » Bani de liceu an scolar 2020-2021

PROGRAMUL NATIONAL DE PROTECTIE SOCIALA ÔÇ×BANI DE LICEUÔÇŁ

 

NOT─é!!! P─ârintele sau tutorele legal va prezenta dosarul profesorului diriginte care confrunt─â copiile cu actele ├«n original, noteaz─â pe fiecare pagin─â men┼úiunea ÔÇ×conform cu originalulÔÇŁ, scrie numele ├«n clar ┼či semneaz─â. Pe documentele conform cu originalul semnez─â ┼či p─ârintele.

Ulterior, dosarul va fi depus la serviciul secretariat pentru înregistrare, de către profesorul diriginte.

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA

BURSEI ÔÇťBANI DE LICEUÔÇŁ 2020 - 2021

  1. * CERERE TIP ( *Cererea se g─âse┼čte si pe www.colegiulcodreanu.ro)

Cererea va fi însoţită de următoarele documente (CARE VOR FI PUSE ÎN DOSAR de carton, OBLIGATORIU ÎN ORDINEA ENUMERATĂ MAI JOS) :

2. COPIE CERTIFICAT NA┼×TERE SAU CARTE DE IDENTITATE A ELEVULUI

3. COPII ALE CARTIILOR DE IDENTITATE ALE PARINTILOR/ REPREZENTANT LEGAL

4. COPIE CERTIFICAT NASTERE SAU CARTE DE IDENTITATE ALE CELORLALTI MEMBRI AI FAMILIEI AFLAŢI ÎN ÎNTREŢNERE

ART. 3

(1) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii, cu exceptia: alocatiei de stat, alocatiei suplimentare pentru familiile cu multi copii, burselor de studii si burselor sociale, precum si a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor.

(2) În sensul prezentei hotărâri, termenul familie desemnează sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necăsătoriti,care locuiesc si gospodăresc împreună.

(3) Este asimilată termenului familie si situatia persoanei necăsătorite care locuieste împreună cu copiii aflati în întretinerea sa.

(4) În sensul definitiei prevăzute la alin. (3) se asimilează termenului familie bărbatul si femeia necăsătoriti, cu copiii lor si ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc si gospodăresc împreună.

 

5. ADEVERINTE DE ELEVI SAU STUDENŢI PENTRU FRAŢI/SURORI

6. Acte doveditoare care s─â ateste statutul juridic sau medical de: orfan, urma┼č al eroilor revolu┼úiei, bolnav de TBC si se afl─â ├«n eviden┼úa dispensarului ┼čcolar, c─â sufer─â de: diabet, o boal─â malign─â, sindrom de malabsorb┼úie grav─â, insuficien┼ú─â renal─â cronic─â, astm bron┼čic, epilepsie, cardiopatie congenital─â, hepatit─â cronic─â, glaucom, miopie grav─â, boli imunologice, c─â este infestat cu virusul HIV sau este bolnav de SIDA, c─â sufer─â de poliartrit─â juvenil─â, spondilit─â anchilozant─â sau reumatism articular, handicap locomotor. Certificarea bolii se face de c─âtre medicul abilitat s─â avizeze acordarea burselor, conform Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr.150/2002*) privind organizarea si func┼úionarea sistemului de asigur─âri sociale de s─ân─âtate, cu modific─ârile si complet─ârile ulterioare, numai dup─â efectuarea unor anchete sociale pentru a se analiza starea material─â a familiei; ( cu condi┼úia ca, la depunerea cererii, solicitantul s─â prezinte si actele ├«n original.

7. Acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei;

- ADEVERINTA VENIT BRUT LUNAR / MEMBRU FAMILIE REALIZAT IN ULTIMILE 3 LUNI ANTERIOARE DEPUNERII DOSARULUI (IUNIE. IULIE, AUGUST ) MAXIM 500 RON/MEMBRU DE FAMILIE.

-  COPII ALE CUPOANELE DE PENSIE pentru ULTIMILE 3 LUNI ANTERIOARE DEPUNERII DOSARULUI (IUNIE, IULIE, AUGUST ) MAXIM 500 RON/MEMBRU DE FAMILIE.

- DECLARAŢIE NOTAR, IN ORIGINAL, PENTRU MEMBRII MAJORI AI FAMILIEI CU VENIT ZERO

Alte tipuri de declaratii  (date in fata primarului, a dirigintelui) nu constitue o dovada pentru intocmirea dosarului de acordare a bursei.

La stabilirea venitului brut se iau în calcul doar veniturile cu caracter permanent:

  • Salariile, Veniturile din activit─â┼úi independente, Pensia alimentar─â, Pensia, Pensia de urma┼č, Chiriile, Dividentele, Aloca┼úia de plasament, Tichetele de mas─â ┼či tichetele cadou

 

Nu se iau în calcul:

  • Aloca┼úia de stat pentru copii, Aloca┼úia suplimentar─â pentru familiile cu mul┼úi copii, Aloca┼úia complementar─â, Aloca┼úia de sus┼úinere, Ajutorul de ┼čomaj, Bursele de studii, Bursele sociale, Ajutorul social privind venitul minim garantat acordat p─ârin┼úilor, Alte ajutoare cu caracter social acordate elevilor

 

8. Declaratie notariala pentru toti membrii majori care nu au realizat venituri in ultimile 3 luni (declaratia se da in fata notarului si se va specifica de asemenea ca NU AU FOST PLECATI DIN TARA IN SCOPUL OBTINERII DE VENITURI, ca nu detin utilaje agricole, ca nu au conturi in banci, ca nu au alte proprietati in afara celei de domiciliu, ca nu au cumparat sau vandut autoturisme, terenuri sau alte bunuri in ultimul an, ca nu detin pasaport);

9. ADEVERINTA PRIMARIE PENTRU TOTI MEMBRII MAJORI AI FAMILIEI, CA DETIN / NU DEŢIN PAMANT. Cei care deţin pământ, pe adeverinţă sa se precizeze care este venitul aferent suprafeţei agricole pentru fiecare din lunile iunie, iulie, august.

10. ADEVERIN┼óA DE LA CIRCUMSCRIP┼óIA FINANCIAR─é privind veniturile ob┼úinute din alte activit─â┼úi (terenuri agricole, ├«nchirieri de locuin┼úe) ÔÇô certificat fiscal pentru fiecare p─ârinte si persoane adulte aflate in intretinerea parintilor, ├«n parte.

Certificatele de atestare fiscala pentru persoanele fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri datorate bugetului local nu constitue o dovada pentru intocmirea dosarului de acordare a bursei.

11. Copie hot─âr├órea de divor┼ú ┼či de pensie alimentara ÔÇô dac─â este cazul;

12. Copie certificat de deces - ( p─ârinte) unde este cazul (copie si original);

 

13. ANCHETA SOCIAL─é conform L 416/2001, efectuat─â de autorit─â┼úile locale pentru verificarea veridicit─â┼úii declara┼úiilor de venit ┼či a celor referitoare la bunurile familiei, ├«n cazul elevilor care solicit─â sprijin financiar; Ancheta sociala trebuie depus─â, conform calendarului ├«n perioada 26 septembrie - 15 octombrie 2020

14. Adeverin┼ú─â eliberat─â de c─âtre unitatea ┼čcolar─â din care s─â rezulte MEDIA GENERAL─é si NUM─éRUL DE ABSEN┼óE NEMOTIVATE din anul ╚Öcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului financiar ├«n cadrul Programului na┼úional de protec┼úie social─â ÔÇťBani de liceuÔÇŁ.

!

TERMEN DE DEPUNERE ÔÇô p├ón─â la 25 SEPTEMBRIE 2020

NU se primesc dosare incomplete!!! (singurele documente care pot fi aduse dup─â data depunerii dosarului sunt ancheta social─â ┼či adeverin┼úa de la fra┼úii studenti)

NU se mai primesc dosare depuse dup─â data de 25 sept. 2020

 

Facebook