Bacalaureat 2013

Arhiva » 2012-2013 » Bacalaureat 2013

Calendarul examenului de bacalaureat  naţional

Sesiunea iunie-iulie 2013

27 – 31 mai 2013

Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

31 mai 2013

Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

10 - 12 iunie 2013

Evaluarea  competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

12 - 14 iunie 2013

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

17 – 21 iunie 2013

Evaluarea competenţelor digitale – proba D

25 - 28 iunie 2013

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C

1 iulie 2013

Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă

2 iulie 2013

Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

3 iulie 2013

Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

5 iulie 2013

Proba la alegere a profilului şi specializării  –  proba E)d)  – probă scrisă

8 iulie 2013

Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)

8 iulie 2013

Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

9 -11 iulie 2013

Rezolvarea contestaţiilor

12 iulie 2013

Afişarea rezultatelor finale

 

Facebook