NOU! - Miscarea personalului didactic 2019-2020

Arhiva » Arhiva 2018-2019 » NOU! - Miscarea personalului didactic 2019-2020

Modificarea contractului din perioada determinata de un an in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului

 

Calendarul activitatilor pentru etapa de modificare a acontractului de munca din perioada determinata de un an in perioada de viabilitate a postului/catedrei

 1. 16 aprilie 2019
  • Reactualizarea şi afişarea listei posturilor didactice/catedrelor;
 2. 16-19 aprilie 2019
  • Depunerea şi înregistrarea dosarelor la secretariatul unităţii de învăţământ ;
  • Transmiterea informatiilor referitoare la candidatii inscrisi prin formular la ISJ Valui(conform formularului de mai jos);
  • Analiza cererilor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ;
  • Comunicarea în scris a acordului/refuzului motivat către candidaţi;
 3. 22-23 aprilie 2019
  • Directorul depune la inspectoratul şcolar, biroul Resurse umane, documentele solicitate in modelul de adresa(conform programarii)
 4. 18-24 aprilie 2019
  • Înregistrarea contestaţiilor la secretariatul inspectoratului şcolar;
 5. 24 aprilie 2019
  • TERMEN FINAL: transmiterea la inspectoratul şcolar a listelor finale cuprinzând cadrele didactice care au primit acord/refuz motivat, a documentelor solicitate(dupa discutiile din 22-23 aprilie 2019)
 6. 25 aprilie 2019
  • Soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administrație al ISJ Vaslui;
 7. 6-13 mai 2019
  • Emiterea de către director şi comunicarea deciziilor privind modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului didactic sau a catedrei.
Facebook