Responsabili comisii și catedre 2020-2021

Arhiva » Arhiva 2020-2021 » Responsabili comisii și catedre 2020-2021

 

Nr.crt.

Catedra

Membri

 

Limba și literatura română și latină

CÎRJONŢU Mihaela

DOBRIN Elena Magdalena

COSOSCHI Mihaela Veronica

STOICA Diana

NEGRUŢ Cristina

ŞTEFĂNIŢĂ Lucy Ana Maria

MEREUŢĂ Daniela Andreea

 

Istorie și științe-sociale

CHITIGA Ramona

CHIRU Tiţa

GRĂJDEANU Vasile Cristinel

BUDESCU Silviu-Ștefan

NECHITA Nicoleta-Ancuța

HUIBAN Andrei Teodor

HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

STOIDE-RADU Rodica

GIUȘCĂ Roxana

MOCANU Mona

 

Limbi moderne

CROITORU Nicoleta Rodica

NISTOR Critina Maria

BAHNĂ Liliana

COSTĂCHESCU Denisa

MACOVEI Petronela Corina

MACOVEI Mihaela

TELETIN-GHIORGHIU Dorina

URSU Mihaela

 

Matematică

DOBRIN Bogdan-George

TETIVA Marian

GHIDOVEANU Lidia Gabi

BRAŞOVEANU Valeriu Vasile

MICU Elena

BUJOREANU Clara

 

Chimie-Biologie

ALEXANDRESCU Viorica

TILIBAŞA Aura Maricica

IVAS Manuela

DARIE Diana Manuela

CARATA Elena Cristina

TENIE Mihaela

 

Geografie-Religie

OPREA Cristina Meda

SILVESTRU Veronica

BITER Monica

COZMA Cosmin

GIUŞCĂ Gabriela

MAXIM Iulian

 

Fizică

ANGHELUȚĂ Cătălin-Daniel

ANGHELUŢĂ Ecaterina Aurica

CĂROAIE Octavian Vasile

BARBĂRASĂ Cristian-Dorin

 

Informatică și Educație Tehnologică

GIURCANU Vlad-Mircea

GRĂDINARU Ion

MOCANU Bogdan

IOSUB Neculai

PĂDURARU Ion

 

Educație fizică, vizuală și muzicală

DUMITRIU Gina

TURCU Daniel

FLORESCU Mariana

SCÎNTEIE Eleonora

PLEŞU Constantin Corneliu

PĂLIE Romeo Antonio

 

 

 

 

 

Nr. Crt.

Comisia

Responsabil

Membri

 

Comisiei de implementare a Sistemului de Control Managerial Intern

CÎRJONŢU Mihaela

Prof. CARATA Elena Cristina

Prof. TELETIN-GHIORGHIU Dorina Georgiana

Prof. MEREUȚĂ Daniela-Andreea

CAZACU Cristina - contabil șef

CUCOȘ Ramona-Mihaela – secretar șef

 1.  

Comisiei pentru curriculum

HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

ȘTEFĂNIȚĂ Lucy Ana Maria – Limba şi literatura română şi limba latină

MACOVEI Petronela Corina - Limbi moderne

CHIȚIGA Ramona Elena  – Istorie şi ştiinţe sociale

DOBRIN Bogdan George - Matematică

ALEXANDRESCU Viorica - Chimie - Biologie

GIUȘCĂ Gabriela - Geografie - Religie

ANGHELUŢĂ Cătălin Daniel - Fizică

SCÎNTEIE Eleonora - Educaţie fizică, educație vizuală şi educație muzicală

GIURCANU Vlad Mircea - Informatică şi Educaţie tehnologică

 1.  

Comisia pentru angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, precum și organizarea şi conducerea angajamentelor bugetare şi legale

HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

- Control financiar preventiv: CAZACU Cristina

- Compartiment Contabilitate – Înregistrarea cheltuielilor şi plăţilor angajate: CAZACU Cristina

- Propunerile, lichidările şi ordonanţările de angajamente HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

 1.  

Comisiei de securitate şi sănătate în muncă

şi pentru situaţii de urgenţă

HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

CÎRLAN Cătălin – responsabil cu securitatea muncii

Prof. GRĂDINARU Ion – responsabil situaţii de urgenţă

BRAȘOVEANU Valeriu Vasile

BRĂESCU Mirela, laborant

DASCĂLU Dragoş, medic medicina muncii

STANCIU Doina Laura, funcţia SEPP

NECHITA Valentin – cadru tehnic specialist în situații de urgență

 1.  

Comisiei pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii

SILVESTRU Veronica

COSOSCHI Mihaela Veronica

GRĂJDEANU Cristinel Vasile

CĂROAIE Octavian Vasile

ȘTEFĂNIȚĂ Lucy Ana Maria

CARATA Elena Cristina

GIUȘCĂ Gabriela

TURCULEȚ Georgiana – reprezentantul părinţilor

ANGHELUȚĂ Beatrice – reprezentantul elevilor

 1.  

Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC)

ANGHELUŢĂ Ecaterina Aurica

Prof. MICU Elena

Prof. TELETIN-GHIORGHIU Dorina Georgiana

Prof. CĂROAIE Octavian-Vasile

Prof. CHIȚIGA Ramona Elena

Prof. GRĂDINARU Ion – Reprezentant sindicat

 

Comisiei de acordare a burselor în anul școlar 2020 - 2021

TILIBAŞA Aura Maricica

ALEXANDRESCU Viorica

ANGHELUȚĂ Ecaterina Aurica

DARIE Diana Manuela

MICU Elena

CAZACU Cristina – Contabil şef

CUCOŞ Ramona-Mihaela, secretar șef

STĂNCIULESCU Georgiana, secretar

 

Comisiei de casare a manualelor școlare

CREȚU Cătălina Daniela

ȘTEFĂNIȚĂ Lucy Ana Maria – Limba şi literatura română şi limba latină

CHIȚIGA Ramona-Elena  –  Istorie şi ştiinţe sociale

MACOVEI Petronela Corina - Limbi moderne

DOBRIN Bogdan George - Matematică

ALEXANDRESCU Viorica - Chimie - Biologie

GIUȘCĂ Gabriela - Geografie - Religie

ANGHELUŢĂ Cătălin Daniel - Fizică

SCÎNTEIE Eleonora - Educaţie fizică, Educație vizuală şi Educație muzicală

GRĂDINARU Ion - Informatică şi educaţie tehnologică

 

Comisiei pentru plata drepturilor elevilor cu cerințe educaționale speciale

. HOROIȚĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

Profesorii diriginți

Secretar șef CUCOȘ Ramona Mihaela

Secretar STĂNCIULESCU Georgiana

Contabil șef CAZACU Cristina

 

Comisiei de susținere a examenelor de diferență

HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

Ramona – Mihaela CUCOŞ/ Georgiana STĂNCIULESCU

Membrii Comisiei:

 

Limba latină-DOBRIN Elena - CÎRJONŢU Mihaela

Informatică-GRĂDINARU Ion - GIURCANU Vlad

 

Comisiei pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue

HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

• prof. Teletin-Ghiorghiu Dorina-Georgiana, responsabil Dezvoltare profesională

• prof. Angheluță Ecaterina-Aurica, metodist desemnat de CCD Vaslui

 

Comisiei pentru elaborarea fişei de autoevaluare a personalului didactic, didactic – auxiliar şi nedidactic

CÎRJONŢU Mihaela

Prof. HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

Prof. CHIRU Tița

Prof. TILIBAȘA Aura Maricica

Prof. MACOVEI Petronela Corina

Prof. TELETIN-GHIORGHIU Dorina-Georgiana

CUCOȘ Ramona-Mihaela - secretar șef

 

Comisiei pentru elaborarea şi implementarea curriculumului la decizia şcolii (CDŞ)

GHIDOVEANU Lidia-Gabi

Prof. OPREA Cristina Meda

Prof. TILIBAŞA Aura Maricica

 

Comisiei pentru elaborarea şi promovarea ofertei şcolare

NEGRUȚ Cristina Gianina

Prof. RACOVIȚĂ Denisa

Prof. GIURCANU Vlad-Mircea

Prof. MACOVEI Mihaela

IOSUB Neculai, informatician

CUCOŞ Ramona Mihaela, secretar șef

 1.  

Comisiei de monitorizare a pregătirii pentru examenele naţionale

CÎRJONŢU Mihaela

Prof. MEREUȚĂ Daniela-Andreea

Prof. NEGRUȚ Cristina Gianina

Prof. STOICA Diana

Prof. BRAȘOVEANU Valeriu Vasile

CUCOȘ Ramona-Mihaela, secretar șef

STĂNCIULESCU Georgiana, secretar

IOSUB Neculai, informatician

 1.  

Comisiei pentru decontarea navetei elevilor

HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

CAZACU Cristina – Contabil şef

CUCOŞ Ramona-Mihaela, secretar șef

STĂNCIULESCU Georgiana

IOSUB Neculai, informatician

 1.  

Comisiei de întocmire a orarului

TILIBAŞA Aura Maricica

OPREA Cristina-Meda

IOSUB Neculai, informatician

 1.  

Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare şi promovarea rezultatelor

CÎRJONȚU Mihaela

Prof. SILVESTRU Veronica

Prof. OPREA Cristina Meda

Prof. GRĂJDEANU Vasile Cristinel

Prof. MEREUȚĂ Daniela-Andreea

Prof. STOICA Diana

Prof. ANGHELUȚĂ Cătălin Daniel

Prof. RACOVIȚĂ Denisa

Prof. GIURCANU Vlad-Mircea

Secretar șef CUCOŞ Ramona Mihaela

Informatician IOSUB Neculai

 1.  

Comisiei de recepție a valorilor materiale

 

BRĂESCU Georgeta-Mirela, laborant

CREȚU Cătălina-Daniela, bibliotecar

IOSUB Neculai, informatician

 1.  

Comisiei pentru revizuirea şi implementarea Planului de dezvoltare instituţională

HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

CÎRJONŢU Mihaela

GHIDOVEANU Lidia-Gabi

TILIBAŞA Aura Maricica

CHIȚIGA Ramona Elena

OPREA Cristina Meda

MEREUȚĂ Daniela-Andreea

MACOVEI Petronela Corina

CUCOȘ Ramona Mihaela, secretar șef

 1.  

Comisiei pentru revizuirea şi implementarea regulamentului intern

GHIDOVEANU Lidia-Gabi

Prof. OPREA Cristina-Meda

Prof. ANGHELUȚĂ Cătălin

Prof. ALEXANDRESCU Viorica

Prof. COSOSCHI Mihaela

Prof. GRĂDINARU Ion – reprezentant organizație sindicală

IOSIPESCU Mircea – reprezentantul părinților

CODREANU Anda – reprezentantul elevilor

Secretar, CUCOŞ Ramona Mihaela

 1.  

Comisiei de evidență și gestionare a manualelor școlare

CREȚU Cătălina Daniela

diriginţii fiecărei clase

 1.  

Comisiei care lucrează în Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România(SIIIR)

HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

CUCOŞ Ramona-Mihaela - secretar, responsabil rol secretar

CAZACU Cristina – contabil şef, responsabil rol contabil

CÎRLAN Cătălin – administrator patrimoniu

IOSUB Neculai, informatician

STĂNCIULESCU Georgiana, secretar

 1.  

Comisiei pentru verificarea corectitudinii completării documentelor şcolare

GIUŞCĂ Gabriela

ALEXANDRESCU Viorica

TETIVA Marian

MICU Elena

CHIȚIGA Ramona Elena

CUCOŞ Ramona Mihaela, secretar șef

 1.  

Comisiei de selectare prin programul S.E.A.P. a furnizorilor de lucrări, servicii, obiecte de inventar şi alte produse necesare aprovizionării şi funcţionării unităţii şcolare

HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

• Operator SEAP – Informatician IOSUB Neculai;

• Membru – TILIBAŞA Aura-Maricica;

• Membru – CUCOŞ Ramona-Mihaela;

 

Nr.crt.

Activitatea

Responsabil

1

Gestionarea şi actualizarea dosarelor personale

ale angajaţilor unităţii de învăţământ

CUCOȘ Ramona-Mihaela – secretar șef

2

Viză de control financiar preventiv

CAZACU Cristina – contabil șef

3

Implementarea Codului de Conduită Etică al salariaților 

TELETIN-GHIORGHIU Dorina-Georgiana

4

Coordonarea activităților

de prevenire a infecțiilor cu SARS-CoV-2

CREȚU Cătălina Daniela

5

Dezvoltarea profesională și evoluția în carieră

TELETIN-GHIORGHIU Dorina Georgiana

6

Semnarea electronică a rapoartelor şi accesul entităţilor publice la funcţionalităţile sistemului naţional de raportare - Forexebug

CAZACU Cristina

7

Promovarea imaginii şcolii

MACOVEI Petronela - Corina

8

Încărcarea datelor pe platforma ARACIP

TILIBAŞA Aura-Maricica

9

Programe şi proiecte europene

MACOVEI Petronela - Corina

 1.  

Primirea, depozitarea şi distribuirea către elevi

 a produselor lactate, de panificaţie şi fructe din cadrul Programului pentru școli al României

CREŢU Cătălina Daniela

 1.  

Procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz și casarea sigiliilor si a timbrului sec

CUCOȘ Ramona-Mihaela

 1.  

evidenţa, gestionarea şi organizarea arhivei unităţii şi constituirea Nomenclatorului arhivistic

CUCOŞ Ramona – Mihaela

 1.  

salarizarea în aplicația EDUSAL

CUCOŞ Ramona – Mihaela

 

 

 

Facebook