Responsabili comisii și catedre 2018-2019

Arhiva » Arhiva 2018-2019 » Responsabili comisii și catedre 2018-2019

Nr.crt.

Comisia

Responsabil/Președinte/ Coordonator

Membri

 

Limba și literatura română și latină

MEREUŢĂ Daniela Andreea

CÎRJONŢU Mihaela

DOBRIN Elena Magdalena

COSOSCHI Mihaela Veronica

STOICA Diana

NEGRUŢ Cristina

ŞTEFĂNIŢĂ Lucy Ana Maria

OPORTOV Mihaela

 

Istorie și științe-sociale

CHIRU Tiţa

GRĂJDEANU Vasile Cristinel

BUDESCU Silviu-Ștefan

NECHITA Nicoleta-Ancuța

HUIBAN Andrei Teodor

HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

STOIDE-RADU Rodica

GIUȘCĂ Roxana

MOCANU Mona

 

Limbi moderne

MACOVEI Mihaela

CROITORU Nicoleta Rodica

NISTOR Critina Maria

BAHNĂ Liliana

COSTĂCHESCU Denisa

MACOVEI Petronela Corina

GHIORGHIU Dorina

POPA Alina

 

Matematică

DOBRIN Bogdan-George

MIHALACHE Dumitru

TETIVA Marian

GHIDOVEANU Lidia Gabi

BRAŞOVEANU Valeriu Vasile

MICU Elena

 

Chimie-Biologie

ALEXANDRESCU Viorica

TILIBAŞA Aura Maricica

DARIE Diana Manuela

CARATA Elena Cristina

GÎDEI Paul

AMARANDEI Oana-Mihaela

HAZAZUP Simona-Alexandra

 

Geografie-Religie

OPREA Cristina Meda

SILVESTRU Veronica

BITER Monica

GIUŞCĂ Gabriela

MAXIM Iulian

 

Fizică

ANGHELUȚĂ Cătălin-Daniel

ANGHELUŢĂ Ecaterina Aurica

CĂROAIE Octavian Vasile

BARBĂRASĂ Cristian-Dorin

 

Informatică și Educație Tehnologică

GIURCANU Vlad-Mircea

GRĂDINARU Ion

MOCANU Bogdan

IOSUB Neculai

PĂDURARU Ion

 

Educație fizică, vizuală și muzicală

SCÎNTEIE Eleonora

DUMITRIU Gina

TURCU Daniel

CIOBOTARU Bogdan-Ionuț

PLEŞU Constantin Corneliu

VIZUREANU-BEJAN Simona

PĂLIE Romeo Antonio

OLARU Ana-Maria Loredana

 

CEAC

Angheluță Ecaterina

Prof. SILVESTRU Veronica

Prof. DOBRIN Elena-Magdalena

Prof. GHIORGHIU Dorina Georgiana

Prof. CĂROAIE Octavian-Vasile

Prof. GRĂDINARU Ion – Reprezentant sindicat

ARDELEANU Mihai – reprezentant Consiliul local

GRĂDINARU Mihai – reprezentant părinţi

TRIF Mădălina – reprezentant C.Ş.E.

 

Comisia pentru Perfecționare și Formare Continuă

CARATA Elena Cristina

DOBRIN Bogdan George

STOIDE-RADU Rodica

GIURCANU Vlad-Mircea

 

Comisia de Sănătate și Securitate în Muncă și pentru Situații de Urgență

HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

CÎRLAN Cătălin – responsabil cu securitatea muncii

Prof. GRĂDINARU Ion – responsabil situaţii de urgenţă

Prof. DUMITRIU Gina

BRĂESCU Mirela, laborant

DASCĂLU Dragoş, medic medicina muncii

STANCIU Doina Laura, funcţia SEPP

 

Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității

SILVESTRU Veronica

HUIBAN Andrei Teodor

ANGHELUŢĂ Cătălin Daniel

GRĂJDEANU Vasile-Cristinel

ȘTEFĂNIȚĂ Lucy-Ana-Maria

STOIDE-RADU Rodica

DUMITRIU Gina

HAZAZUP Simona-Alexandra

ȘERBAN Gabriel – reprezentantul părinţilor

GANGU Cătălina – reprezentantul elevilor

 

Comisia pentru Programe și Proiecte Educative

MAXIM Iulian

MACOVEI Petronela Corina

GIURCANU Vlad-Mircea

SILVESTRU Veronica

NISTOR Cristina-Maria

OPREA Cristina-Meda

ȘOLCĂ Iulia – reprezentantul părinţilor

ALEXANDRU Eduard – reprezentantul elevilor

 

Comisia pentru Curriculum

HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

Responsabili Comisii Metodice

 

Comisia pentru controlul managerial intern

CÎRJONŢU Mihaela

Prof. CARATA Elena Cristina

Prof. GHIORGHIU Dorina Georgiana

CAZACU Cristina - contabil șef

CUCOȘ Ramona-Mihaela – secretar șef

 

Comisia pentru elaborarea orarului

HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

TILIBAŞA Aura Maricica

OPREA Cristina-Meda

IOSUB Neculai, informatician

 

Comisia pentru acordarea burselor

TILIBAŞA Aura Maricica

ALEXANDRESCU Viorica

ANGHELUȚĂ Ecaterina Aurica

DARIE Diana Manuela

CAZACU Cristina – Contabil şef

CUCOŞ Ramona-Mihaela, secretar

 1.  

Comisiei de acordare a sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului Naţional de protecţie socială “Bani de liceu”

TILIBAŞA Aura Maricica

ALEXANDRESCU Viorica

ANGHELUȚĂ Ecaterina Aurica

DARIE Diana

CAZACU Cristina – Contabil şef

CUCOŞ Ramona-Mihaela, secretar

 1.  

Comisia de control a documentelor școlare

GIUŞCĂ Gabriela

DOBRIN Elena Magdalena

STOICA Diana

MAXIM Iulian

TETIVA Marian

HAZAZUP Simona Alexandra

CUCOŞ Ramona Mihaela, secretar

 1.  

Comisia pentru revizuirea și implementarea PDI

HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

CÎRJONŢU Mihaela

TILIBAŞA Aura Maricica

ANGHELUŢĂ Ecaterina Aurica

OPREA Cristina Meda

CUCOȘ Ramona Mihaela, secretar șef

 1.  

Comisia pentru elaborarea și promovarea ofertei școlare

HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

Prof. COSTĂCHESCU Denisa

Prof. GHEORGHIU Dorina Georgiana

Prof. MAXIM Iulian

Prof. MACOVEI Mihaela

IOSUB Neculai, informatician

CUCOŞ Ramona, secretar

 1.  

Comisia pentru elaborarea și implementarea CDȘ

GHIDOVEANU Lidia-Gabi

Prof. CÎRJONȚU Mihaela

Prof. OPREA Cristina Meda

Prof. TILIBAŞA Aura Maricica

 1.  

Comisia pentru organizarea zilelor școlii

OPREA Cristina-Meda

Prof. HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

Prof. MEREUŢĂ Daniela Andreea

Prof. CÎRJONȚU Mihaela

 1.  

Comisia de monitorizare a pregătirii pentru examene naționale

CÎRJONŢU Mihaela

Prof. MEREUȚĂ Daniela-Andreea

Prof. TILIBAŞA Aura Maricica

Prof. COSTĂCHESCU Denisa

Prof. NEGRUȚ Cristina-Gianina

CUCOȘ Ramona-Mihaela, secretar șef

IOSUB Neculai, informatician

 1.  

Comisia pentru elaborarea fișei de autoevaluare a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic

CÎRJONŢU Mihaela

Prof. HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

Prof. CHIRU Tița

Prof. OPREA Cristina Meda

Prof. TILIBAŞA Aura Maricica

CUCOȘ Ramona-Mihaela - secretar șef

 1.  

Comisia pentru elaborarea, aplicarea și interpretarea chestionarelor

Psiholog MOCANU Mona-Lăcrămioara

Prof. HUIBAN Andrei Teodor

Prof. BRAȘOVEANU Valeriu-Vasile

Prof. CĂROAIE Octavian-Vasile

Prof. STOIDE-RADU Rodica

 1.  

Comisia pentru revizuirea și implementarea Regulamentului Intern

HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

Prof. GHIDOVEANU Lidia-Gabi

Prof. CÎRJONȚU Mihaela

Prof. OPREA Cristina-Meda

Prof. MEREUȚĂ Daniela-Andreea

Prof. ANGHELUȚĂ Cătălin

Prof. STOICA Diana

Secretar, Ramona CUCOŞ

 1.  

Comisia pentru pentru organizarea, și desfășurarea olimpiadelor și concursurilor școlare li promovarea rezultatelor

STOICA Diana

Prof. SILVESTRU Veronica

Prof. ALEXANDRESCU Viorica

Prof. MEREUȚĂ Daniela-Andreea

Prof. DARIE Diana-Manuela

Prof. GIURCANU Vlad-Mircea

Secretar CUCOŞ Ramona Mihaela

Informatician IOSUB Neculai

 1.  

Comisiei care lucrează în Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România(SIIIR)

HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

CUCOŞ Ramona-Mihaela - secretar, responsabil rol secretar

CAZACU Cristina – contabil şef, responsabil rol contabil

CÎRLAN Cătălin – administrator

IOSUB Neculai, informatician

 

Facebook