Responsabili comisii și catedre

Resurse umane » Responsabili comisii și catedre

Nr.crt.

Comisia

Responsabil/Președinte/ Coordonator

Membri

1.

Limba și literatura română și latină

NEGRUȚ Cristina Gianina

CÎRJONŢU Mihaela

COSOSCHI Mihaela Veronica

STOICA Diana

MEREUȚĂ Daniela Andreea

ŞTEFĂNIŢĂ Lucy Ana Maria

OPORTOV Mihaela

RUSU Marina

2.

Istorie și științe-sociale

CHIRU Tiţa

GRĂJDEANU Vasile Cristinel

BUDESCU Silviu-Ștefan

NECHITA Nicoleta-Ancuța

HUIBAN Andrei Teodor

HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

STOIDE-RADU Rodica

GIUȘCĂ Roxana

MOCANU Mona

3.

Limbi moderne

COSTĂCHESCU Denisa

CROITORU Nicoleta Rodica

NISTOR Critina Maria

BAHNĂ Liliana

MACOVEI Mihaela

MACOVEI Petronela Corina

TELETIN-GHIORGHIU Dorina-Georgiana

4.

Matematică

DOBRIN Bogdan-George

MIHALACHE Dumitru

TETIVA Marian

GHIDOVEANU Lidia Gabi

BRAŞOVEANU Valeriu Vasile

MICU Elena

5.

Chimie-Biologie

ALEXANDRESCU Viorica

TILIBAŞA Aura Maricica

GÎDEI Rica

IVAS Manuela Gabriela

DARIE Diana Manuela

CARATA Elena Cristina

 

Geografie-Religie

SILVESTRU Veronica

OPREA Cristina Meda

COZMA Cosmin Bogdan

BITER Monica

GIUŞCĂ Gabriela

MAXIM Iulian

 

Fizică

ANGHELUȚĂ Cătălin-Daniel

ANGHELUŢĂ Ecaterina Aurica

CĂROAIE Octavian Vasile

BARBĂRASĂ Cristian-Dorin

 

Informatică și Educație Tehnologică

GRĂDINARU Ion

GIURCANU Vlad Mircea

MOCANU Bogdan

IOSUB Neculai

PĂDURARU Ion

 

Educație fizică, vizuală și muzicală

SCÎNTEIE Eleonora

DUMITRIU Gina

TURCU Daniel

PLEŞU Constantin Corneliu

PĂLIE Romeo Antonio

 

CEAC

Angheluță Ecaterina

Prof. SILVESTRU Veronica

Prof. TELETIN-GHIORGHIU Dorina Georgiana

Prof. CĂROAIE Octavian-Vasile

Prof. ȘTEFĂNIȚĂ Lucy Ana Maria

Prof. GRĂDINARU Ion – Reprezentant sindicat

ARDELEANU Mihai – reprezentant Consiliul local

ȘIȘCĂ Sorina – reprezentant părinţi

SAVIN Alexandru Ionuț – reprezentant Consiliul Şcolar al Elevilor

 

Comisia pentru Perfecționare și Formare Continuă

TELETIN-GHIORGHIU Dorina Georgiana

HUIBAN Andrei Teodor

CARATA Elena Cristina

SILVESTRU Veronica

STOIDE-RADU Rodica

IVAS Manuela Gabriela

 

Comisia de Sănătate și Securitate în Muncă și pentru Situații de Urgență

HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

CÎRLAN Cătălin – responsabil cu securitatea muncii

Prof. GRĂDINARU Ion – responsabil situaţii de urgenţă

BRAȘOVEANU Valeriu Vasile

BRĂESCU Mirela, laborant

DASCĂLU Dragoş, medic medicina muncii

STANCIU Doina Laura, funcţia SEPP

 

Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității

SILVESTRU Veronica

COSOSCHI Mihaela Veronica

BARBĂRASĂ Cristian-Dorin

GRĂJDEANU Cristinel Vasile

CĂROAIE Octavian Vasile

ȘTEFĂNIȚĂ Lucy Ana Maria

CARATA Elena Cristina

GIUȘCĂ Gabriela

TURCULEȚ Georgiana – reprezentantul părinţilor

NANU Ana Maria – reprezentantul elevilor

 

Comisia pentru Programe și Proiecte Educative

MAXIM Iulian

MACOVEI Petronela Corina

GIURCANU Vlad-Mircea

HUIBAN Andrei Teodor

GRĂJDEANU Vaasile Cristinel

CĂROAIE Octavian-Vasile

ȘOLCĂ Iulia – reprezentantul părinţilor

CODREANU Anda – reprezentantul elevilor

 

Comisia pentru Curriculum

HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

Responsabili Comisii Metodice

 

Comisia pentru controlul managerial intern

CÎRJONŢU Mihaela

Prof. CARATA Elena Cristina

Prof. TELETIN-GHIORGHIU Dorina Georgiana

Prof. MEREUȚĂ Daniela-Andreea

CAZACU Cristina - contabil șef

CUCOȘ Ramona-Mihaela – secretar șef

 

Comisia pentru elaborarea orarului

HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

TILIBAŞA Aura Maricica

OPREA Cristina-Meda

IOSUB Neculai, informatician

 

Comisia pentru acordarea burselor

TILIBAŞA Aura Maricica

ALEXANDRESCU Viorica

ANGHELUȚĂ Ecaterina Aurica

DARIE Diana Manuela

MICU Elena

CAZACU Cristina – Contabil şef

CUCOŞ Ramona-Mihaela, secretar

 1.  

Comisiei de acordare a sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului Naţional de protecţie socială “Bani de liceu”

TILIBAŞA Aura Maricica

ALEXANDRESCU Viorica

ANGHELUȚĂ Ecaterina Aurica

DARIE Diana Manuela

MICU Elena

CAZACU Cristina – Contabil şef

CUCOŞ Ramona-Mihaela, secretar șef

 1.  

Comisia de control a documentelor școlare

GIUŞCĂ Gabriela

ALEXANDRESCU Viorica

TETIVA Marian

MICU Elena

CHIȚIGA Ramona Elena

CUCOŞ Ramona Mihaela, secretar

 1.  

Comisia pentru revizuirea și implementarea PDI

HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

CÎRJONŢU Mihaela

TILIBAŞA Aura Maricica

ANGHELUŢĂ Ecaterina Aurica

OPREA Cristina Meda

GHIDOVEANU Lidia-Gabi

ALEXANDRESCU Viorica

STOICA Diana

MEREUȚĂ Daniela-Andreea

NEGRUȚ Cristina Gianina

CUCOȘ Ramona Mihaela, secretar șef

 1.  

Comisia pentru elaborarea și promovarea ofertei școlare

NEGRUȚ Cristina Gianina

Prof. COSTĂCHESCU Denisa

Prof. GIURCANU Vlad-Mircea

Prof. MACOVEI Mihaela

IOSUB Neculai, informatician

CUCOŞ Ramona Mihaela, secretar șef

 1.  

Comisia pentru elaborarea și implementarea CDȘ

GHIDOVEANU Lidia-Gabi

Prof. OPREA Cristina Meda

Prof. STOIDE-RADU Rodica

Prof. TILIBAŞA Aura Maricica

 1.  

Comisia pentru organizarea zilelor școlii

Prof. NEGRUȚ Cristina Gianina

Prof. ȘTEFĂNIȚĂ Lucy Ana Maria

Prof. MEREUŢĂ Daniela Andreea

Prof. STOICA Diana

Prof. GIUȘCĂ Gabriela

 1.  

Comisia de monitorizare a pregătirii pentru examene naționale

Prof. CÎRJONŢU Mihaela

Prof. MEREUȚĂ Daniela-Andreea

Prof. COSOSCHI Mihaela

Prof. NEGRUȚ Cristina Gianina

Prof. STOICA Diana

Prof. BRAȘOVEANU Valeriu Vasile

CUCOȘ Ramona-Mihaela, secretar șef

IOSUB Neculai, informatician

 1.  

Comisia pentru elaborarea fișei de autoevaluare a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic

CÎRJONŢU Mihaela

Prof. HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica, Director

Prof. CHIRU Tița

Prof. MACOVEI Petronela Corina

Prof. TELETIN-GHIORGHIU Dorina-Georgiana

Prof. STOIDE-RADU Rodica

CUCOȘ Ramona-Mihaela - secretar șef

 1.  

Comisia pentru elaborarea, aplicarea și interpretarea chestionarelor

Psiholog MOCANU Mona-Lăcrămioara

Prof. HUIBAN Andrei Teodor

Prof. BRAȘOVEANU Valeriu-Vasile

Prof. MACOVEI Mihaela

Prof. CHIRU Tița

 1.  

Comisia pentru revizuirea și implementarea Regulamentului Intern

HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

Prof. GHIDOVEANU Lidia-Gabi

Prof. OPREA Cristina-Meda

Prof. BRAȘOVEANU Valeriu Vasile

Prof. ANGHELUȚĂ Cătălin

Prof. ALEXANDRESCU Viorica

Prof, CHIȚIGA Ramona-Elena

Secretar, Ramona CUCOŞ

 1.  

Comisia pentru pentru organizarea, și desfășurarea olimpiadelor și concursurilor școlare și promovarea rezultatelor

CÎRJONȚU Mihaela

Prof. SILVESTRU Veronica

Prof. OPREA Cristina Meda

Prof. GRĂJDEANU Vasile Cristinel

Prof. MEREUȚĂ Daniela-Andreea

Prof. STOICA Diana

Prof. ANGHELUȚĂ Cătălin Daniel

Prof. COSTĂCHESCU Denisa

Prof. GIURCANU Vlad-Mircea

Secretar șef CUCOŞ Ramona Mihaela

Informatician IOSUB Neculai

 1.  

Comisiei care lucrează în Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România(SIIIR)

HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

CUCOŞ Ramona-Mihaela - secretar, responsabil rol secretar

CAZACU Cristina – contabil şef, responsabil rol contabil

CÎRLAN Cătălin – administrator

IOSUB Neculai, informatician

 

Facebook