Responsabili catedre şi comisii metodice 2017-2018

Arhiva » 2017-2018 » Responsabili catedre şi comisii metodice 2017-2018

 

Nr.crt.

Comisia

Responsabil/Președinte/ Coordonator

Membri

 1.  

Limba și literatura română și latină

DOBRIN Magdalena Elena

CÎRJONŢU Mihaela

COSOSCHI Mihaela Veronica

MEREUŢĂ Daniela Andreea

STOICA Diana

OPORTOV Mihaela

NEGRUȚ Cristina

ȘTEFĂNIȚĂ Lucy

 1.  

Istorie și științe-sociale

CHIRU Tiţa

HOROIȚĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

GRĂJDEANU Vasile Cristinel

BRUMĂ Ramona Andreea

NECHITA Nicoleta

BUDESCU Ion

HUIBAN Andrei Teodor

STOIDE-RADU Rodica

PÎNTEA Marilena

GIUȘCĂ Roxana

 1.  

Limbi moderne

GHIORGHIU Dorina

CROITORU Nicoleta Rodica

BAHNĂ Liliana

COSTĂCHESCU Denisa

MACOVEI Petronela Corina

NISTOR Cristina

BUMBU Mihaela

 1.  

Matematică

DOBRIN Bogdan-George

MIHALACHE Dumitru

TETIVA Marian

GHIDOVEANU Lidia Gabi

BRAŞOVEANU Valeriu Vasile

MICU Elena

 1.  

Chimie-Biologie

ALEXANDRESCU Viorica

TILIBAŞA Aura Maricica

IVAS Manuela Gabriela

DARIE Diana Manuela

CARATA Elena Cristina

 1.  

Geografie-Religie

MAXIM Iulian

OPREA Cristina Meda

SILVESTRU Veronica

BITER Monica

GIUŞCĂ Gabriela

 1.  

Fizică

ANGHELUȚĂ Cătălin-Daniel

PETREA Mirela Silvia

ANGHELUŢĂ Ecaterina Aurica

CĂROAIE Octavian Vasile

 1.  

Informatică și Educație Tehnologică

GRĂDINARU Ion

GIURCANU Vlad

MOCANU Bogdan

IOSUB Neculai

PĂDURARU Ion

 1.  

Educație fizică, vizuală și muzicală

SCÎNTEIE Eleonora

DUMITRIU Gina

TURCU Daniel

PLEŞU Constantin Corneliu

PĂLIE Romeo Antonio

 1.  

CEAC

Angheluță Ecaterina-președinte

Prof. CARATA Elena Cristina

Prof. SILVESTRU Veronica

Prof. DOBRIN Elena-Magdalena

Prof. GHIORGHIU Dorina Georgiana

Prof. GRĂDINARU Ion – Reprezentant sindicat

ARDELEANU Mihai – reprezentant Consiliul local

GRĂDINARU Mihai – reprezentant părinţi

TRIF Mădălina – reprezentant Consiliul Şcolar al Elevilor

 1.  

Comisia pentru Perfecționare și Formare Continuă

Ivas Manuela- președinte

 

 

DOBRIN Bogdan George

STOIDE-RADU Rodica

SILVESTRU Veronica

 1.  

Comisia de Sănătate și Securitate în Muncă și pentru Situații de Urgență

Horoiță-Jitcă Daniela-Rodica – președinte

CÎRLAN Cătălin – responsabil cu securitatea muncii

Prof. GRĂDINARU Ion – responsabil situaţii de urgenţă

Prof. DUMITRIU Gina

BRĂESCU Mirela, laborant

DASCĂLU Dragoş, medic medicina muncii

STANCIU Doina Laura, funcţia SEPP
 1.  

Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității

Horoiță-Jitcă Daniela-Rodica – președinte

 

 

 1.  

Comisia pentru Programe și Proiecte Educative

Nistor Cristina- coordonator

 

 1.  

Comisia pentru Curriculum

Horoiță-Jitcă Daniela-Rodica – președinte

șefii de catedră

 1.  

Comisia pentru controlul managerial intern

Cîrjonțu Mihaela- președinte

 

 1.  

Comisia pentru elaborarea orarului

Horoiță-Jitcă Daniela-Rodica – coordonator 

 

 1.  

Comisia pentru acordarea burselor

Tilibașa Aura – președinte

 

 1.  

Comisia de control a documentelor școlare

Ghidoveanu Gabi – președinte

 

 1.  

Comisia pentru revizuirea și implementarea PDI

Horoiță-Jitcă Daniela-Rodica – președinte

 

 1.  

Comisia pentru elaborarea și promovarea ofertei școlare

Horoiță-Jitcă Daniela-Rodica – președinte

 

 1.  

Comisia pentru elaborarea și implementarea CDȘ

Ghidoveanu Lidia-Gabi – responsabil

 

 1.  

Comisia pentru organizarea zilelor școlii

Petrea Mirela - responsabil

 

 1.  

Comisia de monitorizare a pregătirii pentru examene naționale

Cîrjonțu Mihaela – președinte

Palade Elena-Magdalena, Tilibașa Aura, Costăchescu Denisa

 1.  

Comisia pentru elaborarea fișei de autoevaluare a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic

Cîrjonțu Mihaela - responsabil

 

 1.  

Comisia pentru elaborarea, aplicarea și interpretarea chestionarelor

Mocanu Mona - responsabil

 

 1.  

Comisia pentru revizuirea și implementarea Regulamentului Intern

Horoiță-Jitcă Daniela-Rodica-președinte

 

 1.  

Comisia pentru pentru organizarea, și desfășurarea olimpiadelor și concursurilor școlare li promovarea rezultatelor

Horoiță-Jitcă Daniela-Rodica – președinte

 

 1.  

 

 

 

 

Facebook