BURSE ŞCOLARE Semestrul II, 2018 - 2019

Arhiva » Arhiva 2018-2019 » BURSE ŞCOLARE Semestrul II, 2018 - 2019

Perioada de depunere:

11-22 februarie 2019

 

    BURSELE DE MERIT

În semestrul II, au dreptul să depună dosare de bursă de merit şi elevii claselor a IXa şi a Va în baza mediei obţinute în primul semestru al anului şcolar 2018-2019.

Acte necesare pentru elevii claselor a IXa şi a Va:

  • Cerere tip
  • Copia actului de indentitate al elevului/ certificatului de naştere

Pentru elevii care au beneficiat de bursă de merit în semestrul I pe baza mediei generale obţinute în anul şcolar 2017-2018, punctajul se recalculează în funcţie de media semestrului I 2018-2019. Nu este necesară depunerea unui nou dosar.

BURSELE DE STUDIU vor fi revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile familiei şi situaţia şcolară a elevilor

Acte necesare:

  • Cerere tip
  • copia actului de identitate al elevului
  • copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei
  • acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei pe ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului (noiembrie 2018, decembrie 2018, ianuarie 2019) inclusiv alocația suplimentară pentru copii.

 

Facebook