Burse şcolare semestrul I, 2021 - 2022

Arhiva » Arhiva 2021-2022 » Burse şcolare semestrul I, 2021 - 2022

Erata lista beneficiari burse

Anunt Burse sem I 2021-2022

Lista beneficiari bursa sem I 2021-2022

Perioada de depunere a cererilor: 4 octombrie – 15 octombrie 2021

1. BURSE DE PERFORMANŢĂ

Se acordă elevilor din clasele V-XII care au obţinut premii şi menţiuni la etapele naţionale ale olimpiadelor și concursurilor școlare organizate de Ministerul Educaţiei. Bursele de performanţă se acordă pe durata întregului an şcolar.

Elevii vor depune, în format electronic (la adresa de mail cngrc@yahoo.com) sau la secretariatul şcolii, un dosar care trebuie să conţină:

  • Cerere tip (se descarcă de pe site-ul şcolii);
  • Fotocopii ale diplomelor obţinute în anul şcolar 2020 – 2021.

2. BURSE DE MERIT

Se acordă elevilor care au obţinut premii şi menţiuni la etapele judeţene ale olimpiadelor şcolare și concursurilor școlare organizate de Ministerul Educaţiei.

Elevii vor depune, în format electronic (la adresa de mail cngrc@yahoo.com) sau la secretariatul şcolii, un dosar care trebuie să conţină:

  • Cerere tip (se descarcă de pe site-ul şcolii);
  • Fotocopii ale diplomelor obţinute în anul şcolar 2020 – 2021.

Bursele de merit se acordă şi elevilor care  au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare la sfârşitul anului şcolar 2020 - 2021 (pentru elevii claselor a VI-a, a VII-a, a VIII-a, a X-a, a XI-a, a XII-a). În acest caz, elevii nu vor depune cerere pentru a solicita acordarea bursei. Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obţinute în baza mediei este revizuită semestrial, în funcţie de modificările intervenite în situaţia şcolară a elevilor.

Elevii aflaţi în clasele a V-a şi a IX-a pot beneficia de acordarea bursei de merit în semestrul al II-lea al anului școlar 2021 – 2022, pe baza mediei obținută în semestrul I.

3. BURSE DE STUDIU

Pot depune dosar elevii din clasele VI-VIII şi X-XII.

Dosarul trebuie să conţină:

  • cerere-tip (se descarcă de pe site-ul școlii);
  • fotocopii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;
  • acte doveditoare, în original, privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei pe lunile iunie, iulie şi august 2021, inclusiv alocația suplimentară pentru copii.

Bursele de studiu vor fi revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile familiei şi situaţia şcolară a elevilor.

Bursele de studiu se pot acorda elevilor aflaţi în clasele a V-a și a IX-a începând cu semestrul al II-lea al anului școlar 2021 – 2022.

4. BURSE DE AJUTOR SOCIAL

Pot depune dosar elevii din clasele V-XII.

Dosarul va cuprinde, după caz, actele menţionate în criteriile afişate pe site.

 

Facebook