Anun╚Ť pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat

Arhiva » Arhiva 2019-2020 » Anun╚Ť pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat

 

 

 

Colegiul Na╚Ťional ÔÇŁGh. Ro╚Öca CodreanuÔÇŁ B├órlad organizeaz─â concurs pentru ocuparea pe perioad─â nedeterminat─â a func┼úiei contractuale de execu┼úie, vacante, de muncitor calificat.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candida┼úii trebuie s─â ├«ndeplineasc─â urm─âtoarele condi┼úii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hot─âr├órea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare:

a) are cet─â┼úenia rom├ón─â, cet─â┼úenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apar┼úin├ónd Spa┼úiului Economic European ┼či domiciliul ├«n Rom├ónia;

b) cunoa┼čte limba rom├ón─â, scris ┼či vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) ├«ndepline┼čte condi┼úiile de studii ┼či, dup─â caz, de vechime sau alte condi┼úii specifice potrivit cerin┼úelor   postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat─â definitiv pentru s─âv├ór┼úirea unei infrac┼úiuni contra umanit─â┼úii, contra statului ori  contra autorit─â┼úii, de serviciu sau ├«n leg─âtur─â cu serviciul, care ├«mpiedic─â ├«nf─âptuirea justi┼úiei, de fals ori a unor fapte de corup┼úie sau a unei infrac┼úiuni s─âv├ór┼čite cu inten┼úie, care ar    face-o incompatibil─â  cu exercitarea func┼úiei, cu excep┼úia situa┼úiei ├«n care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice

Condi┼úiile specifice necesare ├«n vederea particip─ârii la concurs ┼či a ocup─ârii func┼úiei contractuale de MUNCITOR  calificat sunt:

 • nivelul studiilor ÔÇô liceale/profesionale (in domeniul mecanic, electro, tamplarie etc);
 • disponibilitate pentru munca ├«n schimburi.
 • abilit─â┼úi de rela┼úionare-comunicare cu ├«ntreg personalul unit─â┼úii de ├«nv─â┼ú─âm├ónt
 • abilit─â┼úi de munc─â ├«n echip─â
 • disponibilitate de program flexibil
 • ┼čtie s─â foloseasc─â ustensilele de lucru
 • efectueaz─â ┼či alte sarcini trasate de c─âtre conducere ├«n limita capacit─â┼úii sale fizice ┼či intelectuale ┼či a programului de lucru
 • cuno┼čtin┼úe de legislatie specific─â locului de munca
 • cuno┼čtin┼úe ├«n domeniul S─ân─ât─â┼úii  ┼či Securit─â┼úii ├«n Munc─â ┼či PSI

Concursul se va organiza conform calendarului urm─âtor:

 1. 02 ÔÇô 12.09.2019, ├«n intervalul 10.00 ÔÇô 15.00 - depunerea dosarelor;
 2. 13.09.2019, ora 9.00 ÔÇô selec╚Ťia dosarelor
 3. 16.09.2019, ora 9.00 - proba scris─â;
 4. 18.09.2019, ora 9,00 - proba practic─â
 5. 19.09.2019, ora 12.00 - proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunz─âtor func┼úiilor contractuale ┼či a criteriilor de promovare ├«n grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pl─âtit din fonduri publice, pentru ├«nscrierea la concurs candida┼úii vor prezenta un dosar de concurs care va con┼úine urm─âtoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atest─â identitatea, potrivit legii, dup─â caz;
 3. copiile documentelor care s─â ateste nivelul studiilor ┼či ale altor acte care atest─â efectuarea unor specializ─âri, precum ┼či copiile documentelor care atest─â ├«ndeplinirea condi┼úiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institu┼úia public─â;
 4. carnetul de munc─â si adeverin┼úele care atest─â vechimea ├«n munc─â, ├«n meserie ┼či/sau ├«n specialitatea studiilor, adeverinta Revisal, ├«n copie;
 5. o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. opis.

Adeverin┼úa care atest─â starea de s─ân─âtate si care con┼úine, ├«n clar, num─ârul, data, numele emitentului ┼či calitatea acestuia, ├«n formatul standard stabilit de Ministerul S─ân─ât─â┼úii.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii ┼či carnetul de munc─â sau, dup─â caz, adeverin┼úele care atest─â vechimea vor fi prezentate ┼či ├«n original ├«n vederea verific─ârii conformit─â┼úii copiilor cu acestea.

Bibliografia 

pentru ocuparea functiei contractual vacante de MUNCITOR calificat:

 1.  Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca actualizata 2015: Capitolul I ÔÇô dispozitii generale; Capitolul IV ÔÇô obligatiile lucratorilor;
 2. Legea nr. 307 / 2009 privind apararea impotriva incendiilor, actualizata 2015: Capitolul I ÔÇô dispozitii generale; Capitolul II ÔÇô obligatiile privind apararea impotriva incendiilor;
 3. Codul Muncii - Legea 53/2003- cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
 4.  Legea 477/2004 privind Codul de conduit─â a personalului contractual din autorit─â┼úile ┼či institu┼úiile publice, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;
 5. C─âr┼úi de specialitate  ├«n domeniul : t├ómpl─ârie, mecanic─â, instala┼úii electrice , termic, sanitare .

 

Tematica

pentru ocuparea functiei contractual vacante de MUNCITOR calificat

 1. Aplicarea normelor de securitate si sanatate in munca;
 2. Obligatiile generale ale angajatilor privind securitatea si sanatatea in munca.
 3. Utilizarea echipamentelor de munc─â specifice locului de munc─â;

Sarcini de serviciu

 1. Executarea lucr─ârilor de ├«ntre┼úinere (v─âruieli, vopsitorie, repara┼úii curente etc.) ├«n timpul vacan┼úelor ┼čcolare sau ori de c├óte ori este nevoie.
 2. Ajut─â la ├«nc─ârcarea ┼či desc─ârcarea m─ârfurilor necesare repara┼úiilor ┼či ├«ntre┼úinerii
 3. Participarea la ├«ntre┼úinerea spa┼úiilor verzi, degajarea aleilor de z─âpad─â ┼či ghea┼ú─â.
 4. Respecta cu strictete normele S.S.M. si P.S.I.
 5. Indeplineste si alte sarcini trasate de conducerea unitatii de invatamant.

 

Rela┼úii suplimentare se ob┼úin la sediul Colegiului Na╚Ťional ÔÇŁGh. Ro╚Öca CodreanuÔÇŁ din B├órlad str. Nicolae B─âlcescu, nr. 11, Jude┼úul Vaslui, telefon 0235 / 415412.

 

GRAFICUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

 

DATA

ETAPE

22.08.2019

Publicarea anuntului in Monitorul oficial si pe site-ul unitatii

02 - 12.09.2019

Depunerea dosarelor de concurs la secretariatul scolii , in intervalul orar 10.00 ÔÇô 15.00

13.09.2019,

interval 09.00 - 11.00

Selectia dosarelor de catre membrii comisiei de concurs

13.09.2019, ora 11.30

Afisarea rezultatelor in urma selectiei dosarelor

13.09.2019,

interval   11.30 -  15.00

Depunerea contestatiilor privind rezultatele selectiei dosarelor

13.09.2019,

pana la ora 16.00

Afisarea solutionarii contestatiilor la proba de selec╚Ťie a dosarelor

16.09.2019,  9.00 - 12.00

Sustinerea probei scrise

16.09.2019, ora 16.00

Afisarea rezultatelor probei scrise

17.09.2019, 8.00 ÔÇô 10.00

Depunerea contestatiilor privind rezultatele probei scrise

17.09.2019, ora 12.00

Afisarea solutionarii contestatiilor la proba scris─â

18.09.2019, ora 9.00

Sus╚Ťinerea probei practice de c─âtre candida╚Ťii declara╚Ťi admi╚Öi ├«n urma probei scrise

18.09.2019, ora 12.30

Afisarea rezultatelor probei practice

18.09.2019, 12.30 ÔÇô 15.00

Depunerea contesta╚Ťiilor privind rezultatele la proba practic─â

19.09.2019, 9.00 ÔÇô 11.00

Solu╚Ťionarea contesta╚Ťiilor la proba practic─â

19.09.2019, 11.30

Afisarea solutionarii contestatiilor la proba practic─â

19.09.2019, 12.00

Sus╚Ťinerea interviului de c─âtre candida╚Ťii declara╚Ťi admi╚Öi la proba practic─â

19.09.2019, ora 16.00

Afisarea rezultatelor interviului

20.09.2019, 9.00 ÔÇô 11.00

Depunerea contesta╚Ťiilor privind rezultatele la interviu

20.09.2019, 12.00-14.00

Solu╚Ťionarea contesta╚Ťiilor la interviu

20.09.2019, ora 14.30

Afisarea solutionarii contestatiilor la interviu

20.09.2019, ora 15.00

AFI╚śAREA REZULTATELOR FINALE

 

 

 

 

 

DIRECTOR,

Prof. HOROIȚĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

 

Facebook