Alocații 18 ani

Elevii care împlinesc 18 ani în luna în curs, sau anterioară, depun cererea completată și documentele ce o însoțesc la secretariat până pe data de 10 a lunii.

Cererea tip, prin care elevul solicită plata alocaţiei de stat, va fi însoţită de  copia  actului de  identitate valabil și de extras de cont pe numele elevului, dacă dorește virarea alocației în cont.

Facebook