Rezultate burse școlare semestrul I an 2020 - 2021

Arhiva » Arhiva 2020-2021 » Rezultate burse școlare semestrul I an 2020 - 2021

 

 

update 22.12.2020

Rezultate burse școlare  semestrul I 2020-2021

Beneficiarii vor primi mai multe detalii pe mail-ul institutional (cel cu care va conectati pe aplicatia Classroom)

Rezultate burse scolare 2020-202-sem I.pdf

 

 

 

 

Perioada de depunere:

9 decembrie – 17 decembrie 2020

 

1 BURSE DE MERIT

Pot depune dosar elevii din clasele VI-VIII, X-XII, care au obţinut premii şi menţiuni la etapa judeţeană a concursurilor organizate de MEN şi la etapa judeţeană a olimpiadelor şcolare.

Elevii vor depune în format electronic la adresa de mail cngrc@yahoo.com sau la secretariatul şcolii un dosar care trebuie să conţină:

  • Cerere tip (se descarcă de pe site-ul şcolii)
  • Copii ale diplomelor obţinute în anul şcolar 2019 – 2020
  • Declaraţia de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Modalitatea de acordare:

- în ordinea descrescătoare a punctajelor calculate conform criteriilor afişate pe site-ul şcolii, şi se acordă pe durata întregului an şcolar.

  • în ordinea descrescătoare a mediilor generale din anul şcolar anterior pentru locurile rămase libere după atribuirea burselor în baza rezultatelor obţinute la olimpiade şi concursuri şi se revizuiesc semestrial în funcţie de situaţia şcolară a elevilor. În această situaţie acordarea burselor nu este condiţionată de depunerea dosarului la secretariat.

2 BURSE DE STUDIU

Pot depune dosar elevii din clasele VI-VIII, X-XII.

Dosarul trebuie să conţină:

•      cerere

•      copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei

•      acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei pe lunile iunie, iulie şi august 2020,  inclusiv alocația suplimentară pentru copii.

Notă: Bursele de studiu vor fi revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile familiei şi situaţia şcolară a elevilor.

3 BURSE DE AJUTOR SOCIAL

Pot depune dosar elevii din clasele V-XII.

Dosarul va cuprinde după caz actele menţionate în criteriile afişate pe site.

 

Facebook