Responsabili catedre şi comisii metodice

Resurse umane » Responsabili catedre şi comisii metodice

 

Nr.crt.

Comisia

Responsabil/Președinte/ Coordonator

Membri

 1.  

Limba și literatura română și latină

Palade Magdalena Elena -responsabil

CÎRJONŢU Mihaela

COSOSCHI Mihaela Veronica

MEREUŢĂ Daniela Andreea

STOICA Diana

OPORTOV Mihaela

 1.  

Istorie și științe-sociale

CHIRU Tiţa

Horoiță-Jitcă Daniela-Rodica

CHIȚIGA Ramona Elena

GRĂJDEANU Vasile Cristinel

BRUMĂ Ramona Andreea

HUIBAN Andrei Teodor

STOIDE-RADU Rodica

MOCANU Mona

 1.  

Limbi moderne

Nistor Cristina

CROITORU Nicoleta Rodica

BAHNĂ Liliana

COSTĂCHESCU Denisa

ANDRONACHE Larisa

MACOVEI Petronela Corina

GHIORGHIU Dorina Georgiana

BUMBU Mihaela

 1.  

Matematică

Dobrin  Bogdan

MIHALACHE Dumitru

TETIVA Marian

GHIDOVEANU Lidia Gabi

BRAŞOVEANU Valeriu Vasile

CHIRIŢESCU Cristina

 1.  

Chimie-Biologie

Alexandrescu Viorica

TILIBAŞA Aura Maricica

IVAS Manuela Gabriela

DARIE Diana Manuela

CARATA Elena Cristina

 1.  

Geografie-Religie

Maxim Iulian

OPREA Cristina Meda

SILVESTRU Veronica

GIUŞCĂ Gabriela

 1.  

Fizică

Angheluță Cătălin

PETREA Mirela Silvia

ANGHELUŢĂ Ecaterina Aurica

CĂROAIE Octavian Vasile

 1.  

Informatică și Educație Tehnologică

Giurcanu Vlad

GRĂDINARU Ion

BĂBÎI Anamaria

PĂDURARU Ion

 1.  

Educație fizică, vizuală și muzicală

Dumitriu Gina

ŢAGA Andreea

SCÎNTEIE Eleonora

PLEŞU Constantin Corneliu

PĂLIE Romeo Antonio

 1.  

CEAC

Angheluță Ecaterina-președinte

Tilibașa Aura, Oprea Cristina, Oportov Mihaela, Carata Cristina, Grădinaru Ion- reprezentant al sindicatului, Ardeleanu Mihai reprezentant al Consiliului Local, Iosub Andrei-reprezentant al Comitetului Părinților, Dimofte Tudor-reprezentant al Consiliului Elevilor

 1.  

Comisia pentru Perfecționare și Formare Continuă

Ivas Manuela- președinte

 

 

Dobrin Bogdan, Stoide Rodica, Silvestru Veronica

 1.  

Comisia de Sănătate și Securitate în Muncă și pentru Situații de Urgență

Horoiță-Jitcă Daniela-Rodica – președinte

Prof. GRĂDINARU Ion – responsabil situaţii de urgenţă

Prof. DUMITRIU Gina, BRĂESCU Mirela, laborant, DASCĂLU Dragoş, medic medicina muncii, STANCIU Doina Laura, funcţia SEPP

Cîrlan Cătălin - secretar

 1.  

Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității

Horoiță-Jitcă Daniela-Rodica – președinte

Silvestru Veronica, Angheluță Cătălin, Cososchi Mihaela, Huiban Andrei, Bumbu Mihaela, Iosipescu Mircea-reprezentant Al părinților, Chirvasă Darmina-reprezentant al elevilor

 

 1.  

Comisia pentru Programe și Proiecte Educative

Nistor Cristina- coordonator

MACOVEI Petronela Corina

HUIBAN Andrei Teodor

HOROIŢĂ-JÎTCĂ Daniela-Rodica

STOIDE-RADU Rodica

IOSUB Neculai – reprezentantul părinţilor

DIMOFTE Tudor – reprezentantul elevilor

 1.  

Comisia pentru Curriculum

Horoiță-Jitcă Daniela-Rodica – președinte

șefii de catedră

 1.  

Comisia pentru controlul managerial intern

Cîrjonțu Mihaela- președinte

Carata Cristina,

Ghirghiu Dorina, Ivas Manuela

 1.  

Comisia pentru elaborarea orarului

Horoiță-Jitcă Daniela-Rodica – coordonator 

Petrea Mirela, Tilibașa Aura, Iosub Neculai

 1.  

Comisia pentru acordarea burselor

Tilibașa Aura – președinte

Alexandrescu Viorica, Darie Diana, Cucoș Ramona - secretar

 1.  

Comisia de control a documentelor școlare

Ghidoveanu Gabi – președinte

Mereuță Andreea, Stoica Diana, Angheluță Cătălin, Cucoș Ramona - secretar

 1.  

Comisia pentru revizuirea și implementarea PDI

Horoiță-Jitcă Daniela-Rodica – președinte

Cîrjonțu Mihaela, Tilibașa Aura, Angheluță Ecaterina

 1.  

Comisia pentru elaborarea și promovarea ofertei școlare

Horoiță-Jitcă Daniela-Rodica – președinte

Prof. MACOVEI Petronela Corina

Prof. CHIRU Tiţa

Prof. GHEORGHIU Dorina Georgiana

Prof. COSTĂCHESCU Denisa

Prof. BUMBU Mihaela

IOSUB Neculai, informatician

CUCOŞ Ramona, secretar

 1.  

Comisia pentru elaborarea și implementarea CDȘ

Ghidoveanu Lidia-Gabi – responsabil

Petrea Mirela, Oprea Cristina, Tilibașa Aura

 1.  

Comisia pentru organizarea zilelor școlii

Petrea Mirela - responsabil

Horoiță-Jitcă Dana-Rodica, Mereuță Andreea, Oportov Mihaela, Oprea Cristina, Stoica Diana

 1.  

Comisia de monitorizare a pregătirii pentru examene naționale

Cîrjonțu Mihaela – președinte

Palade Elena-Magdalena, Tilibașa Aura, Costăchescu Denisa

 1.  

Comisia pentru elaborarea fișei de autoevaluare a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic

Cîrjonțu Mihaela - responsabil

Prof. HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica, Director

Prof. IVAS Manuela Gabriela

Prof. CARATA Elena Cristina

Prof. ALEXANDRESCU Viorica

 1.  

Comisia pentru elaborarea, aplicarea și interpretarea chestionarelor

Mocanu Mona - responsabil

Huiban Andrei, Palade Magda

 1.  

Comisia pentru revizuirea și implementarea Regulamentului Intern

Horoiță-Jitcă Daniela-Rodica-președinte

Prof. CÎRJONŢU Mihaela - coordonator

Prof. BRAŞOVEANU Valeriu

Prof. OPREA Cristina-Meda

Prof. GHIDOVEANU Lidia-Gabi

Prof. ANGHELUŢĂ Cătălin Daniel

Ramona CUCOŞ - Secretar

 1.  

Comisia pentru pentru organizarea, și desfășurarea olimpiadelor și concursurilor școlare li promovarea rezultatelor

Horoiță-Jitcă Daniela-Rodica – președinte

Prof. OPREA Cristina - Meda

Prof. GIURCANU Vlad – Mircea

Prof. ALEXANDRESCU Viorica

Prof. ANGHELUŢĂ Cătălin Daniel

Prof. TILIBAŞA Aura Maricica

Secretar CUCOŞ Ramona Mihaela

Informatician IOSUB Neculai

 1.  

Comisia pentru realizarea revistei liceului

Carata Cristina - responsabil

Prof. HUIBAN Andrei Teodor

Informatician IOSUB Neculai

Secretar CUCOŞ Ramona Mihaela

 

Facebook