Proiect european ERASMUS+KA2 R.E.U.S.S.I.T.E.

Activitati » Proiecte » Proiect european ERASMUS+KA2 R.E.U.S.S.I.T.E.

 
 
 
R.E.U.S.S.I.T.E. - „Ronde Européenne des Sciences, des Savoirs Interdisciplinaires pour Tous les Elèves”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         

 

Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad

Programul Erasmus + KA2 „R.E.U.S.S.I.T.E .

Numărul proiectului: 2017-1-RO01-KA219-03749_1

 

Ziua mondială a mediului
5 iunie 2018

În cadrul proiectului Erasmus+ KA2 “R.E.U.S.S.I.T.E., - Ronde Européenne des Sciences, des Savoirs Interdisciplinaires pour Tous les Elèves”,Nr. 2017-1-RO01-KA219-037495_1, elevii Clubului „Natură și științe”, coordonați de profesorii de științe, au participat la o serie de activități ocazionate de două evenimente: 22 mai – „Ziua internațională a diversității biologice” și 5 iunie – „Ziua mondială a mediului înconjurător”.

Astfel, pe data de 5 iunie 2018, în Aula liceului, după Cuvântul de deschidere  al doamnelor profesoare Aura Tilibașa și Veronica Silvestru,  elevii Nanea Beatrice (a X-a A), Bogdan Bianca (a X-a G), Șerbănoiu Radu (a X-a G) au făcut o prezentare a rezultatelor chestionarului elaborat de ei privind percepţia elevilor asupra problematicii poluării mediului.  Chestionarul a fost aplicat în perioada 15-18 mai 2018, pe un eșantion de 52 de subiecți, reprezentând elevi din clasele a IX-a și a X-a din Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu”, Bârlad. În urma aplicării chestionarului, s-a constatat că cei mai mulți elevi :

- știu ce reprezintă colectarea selectivă a deșeurilor, dar nu participă frecvent la astfel de activități;

- afirmă că depozitează gunoiul în spații special amenajate;

- consideră că protejarea mediului este o necesitate;

- își doresc să participe la activități practice care vizează păstrarea unui mediu curat.

O altă activitate apreciată de elevi a fost cea intitulată „O zi fără mase plastice?!”, cordonată de doamna profesoară Aura Tilibașa și prezentată de elevii Iordan Maria (a IX-a C) și Munteanu Andu-Florin ( a XI-a D). Obiectivul acestei activității a urmărit creșterea gradului de implicare a elevilor în activități de protecție a mediului, prin realizarea și distribuirea de materiale informative privind avantajele și dezavantajele folosirii maselor plastice.                                                                                                                                                            

Având în vedere importanța tematicii, câțiva elevi de la clasa a X-a G au prezentat filmul „Reutilizarea maselor plastice”, în cadrul căruia a fost pusă în lumină creativitatea adolescenților protagoniști care au descoperit noi utilizări ale materialelor ce nu sunt biodegradabile. Expoziția de obiecte din materiale reciclabile din holul liceului și-a propus tragerea unui semnal de alarmă față de modul în care oamenii degradează mediul înconjurător. Pentru a diminua cantitatea de materiale care nu sunt biodegradabile: PET-uri, material plastic, doze de aluminiu ș.a, elevii claselor a VI-a, a IX-a A, a IX-a D, a IX-a F, a IX-a G, a X-a C, a X-a D, a XI-a B, a XI-a D, a XI-a E și a XI-a F, coordonați de profesorii Angheluță Cătălin, Oprea Cristina, Silvestru Veronica și Tilibașa Aura, au inventat diverse obiecte care pot fi utilizate în viața de zi cu zi, dar și machete, postere, poezii  care  arată nepăsarea oamenilor pentru mediu și consecințele acestei nepăsări pentru viitorul planetei.

De asemenea, cîțiva membri ai Clubului „Natură și științe” au susținut, sub îndrumarea doamnei profesor Cristina Oprea, o sesiune de referate cu tema „Conservarea biodiversității”.

Elevii implicați în desfășurarea acestei activități au abordat problematica vizată pe mai multe paliere (importanța biosferei, cauzele degradării mediului, protecția biodiversității), după cum urmează:

•           Istrate Ioana și Rotaru Oana (clasa a XI-a B) – Biodiversitatea și importanța acesteia;

•           Chiriac Daniela și Stoian Cătălin (clasa a XI-a B) – Cauzele degradării biodiversității;

•           Munteanu Andu (clasa a XI-a D) – Impactul pozitiv al omului asupra Terrei;

•           Șușnea Elena și Mihăilă Gabriela (clasa a XI-a B) – Ocrotirea biosferei;

•           Botaș Alexandra (clasa a XI-a D) – Ocrotirea biodiversității în România.

Totodată, elevii clasei a VI-a, coordonați de profesorii Angheluță Ecaterina,  Angheluță Cătălin, Căroaie Octavian și Petrea Mirela, au  realizat o expoziție de cadrane solare. Au fost implicați 20 de elevi  organizați pe echipe, care au realizat un număr de 12 cadrane solare de diferite tipuri: cadran vertical, orizontal sau ecuatorial. Prin implicarea în această activitate, elevii si-au dezvoltat competențe de lucru în echipă,  de rezolvare a problemelor cu care s-au confruntat, dar și competențe științifice pentru etalonarea cadranelor astfel încât acestea să poată indica corect ora. De asemenea, elevii și-au dezvoltat competențele de comunicare  în limbajul științific și de prezentare a unui produs realizat de ei, din materiale simple și ecologice.

Acțiunea de colectare a deșeurilor din plastic și hârtie, coordonată de profesorii: Silvestru Veronica, Oprea Cristina, Tilibașa Aura, a venit în completarea expoziției și a necesitat mai multe etape: contactarea unei firme de reciclare, realizarea posterului/anunțului, distribuirea afișului în sălile de clasă și holul școlii, mobilizarea diriginților și elevilor, acțiunea de colectare, ridicarea și transportul deșeurilor la sediul firmei, recepția acestora. Prin urmare, la prima acțiune de acest gen, s-au adunat: 60 kg plastic, 15 kg carton, 230 kg, hartie.

Realizarea unor postere de Ziua mondială a mediului a constituit o altă activitate prin care elevii și-au pus în valoare imaginația, abilitățile și competențele.

Amintim implicarea deosebită a următorilor elevi de la clasa a X-a G: Ilău Amalia, Pleșu Iulia, Vizureanu Amalia, Buhuș Ștefana, Ciocoiu Roxana, Bogdan Bianca, Șerbănoiu Radu, Ioan Sebastian, Balan Maria, Postolache Roxana, Armene Raluca, Șolcă Diana.

  Considerăm că toți participanții la aceste activități au conștientizat că mediul înconjurător este un mecanism viu și complex, de a cărui integritate şi bună funcţionare depinde întreaga activitate umană și că noi, oamenii, suntem responsabili de protejarea lui.

Coordonator proiect,

                                                                                      Prof. Corina Macovei

 

 

Ziua mondială a mediului 5 iunie 2018 Colegiul National „Gh Rosca Codreanu”

 

 

Proiect mase plastice_Ziua mediului_5 iunie 2018_Colegiul National "Gh.Rosca Codreanu"Barlad

 
 
Comunicat de presa - 29 mai 2018
 
 
 
Mobilitate elevi_Activitati de invatare, Isperih, Bulgaria, 07-11 mai 2018
 
 
 
 

ÎNTÂLNIREA TRANSNAȚIONALĂ A COORDONATORILOR Isperih, Bulgaria

07-11 mai 2018

        În perioada 07-11 mai 2018 a avut loc cea de-a doua întâlnire transnațională a coordonatorilor celor 5 țări partenere din cadrul proiectul Erasmus+ - R.E.U.S.S.I.T.E.

- Ronde Européenne des Sciences, des Savoirs Interdisciplinaires pour Tous les  Elèves”,  ID:  2017-1-RO01-KA219-037495_1, găzduită  de  Liceul  profesional agricol «Khan Asparuh» din Isperih, Bulgaria.

        Reuniunea  coordonatorilor  s-a  desfășurat  în  același  timp  cu  mobilitatile elevilor la activitatea de învățare, la aceasta din urmă participând 5 elevi codreniști (Chiriac Daniela, Mircea Bianca, Marian Andreea, Nanea Beatrice și Stoian Cătălin), însoțiți de prof. Octavian Căroaie.

         La întâlnirea transnațională a coordonatorilor echipelor de proiect partenere au participat: Vassya Yankova, PG po SS "Han Asparuh" Isperih / Bulgaria, Manuel Morente- Instituto de Educación Secundaria Jacaranda, Brenes / Spania, Guglielma Lombardi, Istituto di Istruzione Superiore "GA Pischedda" Bosa / Italia, Bengi Kanat Coşkun - Manisa Bilsem, Manisa / Turcia și Corina Macovei - Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad / România.

Agenda  de  lucru  a  coordonatorilor avut  ca  principale teme  de  analiză  și dezbatere:

- Crearea conturilor de  utilizatori pentru elevi și  autorizarea acestora pentru a comunica și interacționa pe forumul din cadrul laboratorului virtual e-LISA, de pe platforma e-Twinning.

- Diseminare rezultatelor proiectului pentru a asigura vizibilitatea proiectului atât la nivelul  fiecărui  liceu  partener,  în  comunitatea  locală,  cât  și  la  nivel  național  și internațional. În acest sens, s-a insistat pe publicarea pe site-ul proiectului a activităților de diseminare locale din fiecare țară, în afara celor din cadrul mobilităților și utilizarea celor mai eficiente metode și instrumente de diseminare: newsletter, conferință de presă, buletin informativ (la 4 luni), Facebook, workshop-uri.

         De asemenea, pentru a asigura o monitorizare a activităților la nivel de parteneriat, s-a propus ca fiecare coordonator local să trimită coordonatorului proiectului (prof. Corina Macovei) un raport detaliat al activitatilor organizate de fiecare liceu partener.

        Totodata, s-a insistat pe necesitatea aplicării tuturor elevilor implicați în proiect din cele 5 licee, a aceluiași tip de chestionar de evaluare, pentru ca responsabilul la nivel de parteneriat cu monitorizarea și evaluarea să poată redacta un raport final, pe baza analizei și interpretării trimise de fiecare coordonator.

        Pe agenda de lucru a coordonatorilor a figurat și pregătirea următoarelor două mobilități din Spania: activitățile de învățare ale elevilor și întâlnirea transnațională a coordonatorilor. S-a  decis,  în  funcție  de  calendarul  școlar  al  fiecarei  țări  și  de program, ca acestea să se desfășoare în perioada 12-16 noiembrie 2018.

        Coordonatorul proiectului a amintit cele două  teme ale următoarelor mini- proiecte care vor fi prezentate de elevi în Spania („Ploile acide” și ” Miceul Pământ în Universul infinit”) și a propus etapele de lucru, în special cele de pe platforma e- Twinning.

        În ultima zi a acestei întâlniri, s-a aplicat un chestionar de evaluare a întâlnirii și au fost primite certificatele de participare.

       Trebuie menționat și faptul că suprapunerea celor două mobilități (a coordonatorilor și elevilor) a prezentat avantajul că toate delegațiile celor 5 țări au fost invitate atât la Primăria orașului Isperih, cât și la Prefectura orașului Razgrad, prilej cu care participanții au aflat informații despre patrimoniul istoric și cultural al regiunii, dar și aspecte de ordin economic si social specifice zonei.

 

Prof. Corina Macovei

Coordonator de proiect

 

 

Mobilitate -activități de învățare pentru elevi

 Isperih - Bulgaria (7-11 mai 2018)

 

            În perioada 7-11 mai 2018 am însoțit un grup de cinci elevi (Chiriac Daniela, Nanea Beatrice, Mircea Bianca, Marian Andreea și Stoian Cătălin) în mobilitatea din Bulgaria, în cadrul căreia elevii au participat la diverse activități de învățare.  Mobilitatea elevilor a avut loc în același timp cu întâlnirea coordonatorilor din cele cinci țări partenere în propiect. Astfel în prima zi a mobilității elevii au participat la activitatea intitulată ”La Mer Noir et ses habitants”, în cadrul căreia au fost prezentate elemente ce țin de biodiversitatea ecosistemului existent în împrejurimile orașului Varna, precum și modul în care acesta este influiențat de factorii geografici și de cei umani, punându-se accentul pe impactul utilizării excesive a resurselor existente în zonă și al reciclării realizate într-un mod deficitar,  asupra acestui ecosistem. Marți, 8.05.2018, elevii au participat la cele trei activități existente în programul întâlnirii, în cadrul cărora aceștia au avut posibilitatea de a observa asemănări și diferențe de natură culturală, socială, arhitecturală, existente între cele două țări. Agenda de activități a zilei de marți a permis atingerea unor obiective precum, identificarea obiceiurilor și tradițiilor existente în regiunea în care se găsește orașul Isperih, descrierea elementelor arhitecturale ale regiunei vizitate, dezvoltarea competențelor lingvistice(fiind puși în situația de a comunica utilizând atât limba țintă a proiectului – limba franceză, cât și formule uzuale din limbile partenerilor), sau identificarea elementelor de patrinomiu cultural existente în orașul Isperih.

În cea de-a treia zi a mobilității elevii au participat la activitați în cadrul cărora au fost puși în situația de a-și crea propria vestimentație utilizând bateriale reciclabile(acivitatea s-a desfășurat în echipe, echipa fiecărei țări având sarcina de a crea două ținute, una feminină și una masculină pentru a participa la defilarea stabilită pentru ziua următoare), au vizitat Parcul Național Rusenski Lom(ocazie ce a permis identificarea biodiversității regiunii, precum și observarea unor elemente de natură culturală, în acest parc regăsindu-se Mănăstirea Basarabov). Joi, 10.05.2018, elevii au participat la o suită impresionată de activități, acestă zi începând cu concursul de ținute eco realizate în ziua precedentă, la care juriul a fost alcătuit din câte un elev reprezentant al fiecarei țări partenere, continuând cu întâlnirea prefectului orasului Razgrad, o vizită de documentare la situl arheologic, monument Unesco, Svechtari, urmată de vizita la un muzeu cu sculpuri de ceară, seara încheindu-se cu cina oficială. Vineri, 11.05.2018, în prima parte a zilei, elevii din cele cinci țări au prezentat cele 2 mini-proiecteinterdisciplinare realizate în fiecare liceu partener, iar în cea de a doua parte, aceștia au vizitat împrejurimile lacului Srebarna-casa păsărilor migratoare din Europa de Est. La sfârșitul zilei, elevii au completat un chestionar de evaluare si au finalizat completarea Jurnalului de bord, instrument de montorizare și evaluare utilizat de toți elevii participanți.

 

 

Prof. Octavian Căroaie

 
 
Criteriile specifice de selecție a elevilor și profesorilor pentru activitățile de învățare / predare / formare din Bulgaria, Spania și Italia
 
In cadrul ședinței echipei de proiect din data de 22 ianuarie 2018, s-a aprobat procedura privind criteriile specifice de selecție a elevilor și profesorilor, pentru mobilitățile din Bulgaria, Spania și Italia.
 
Criterii specifice pentru selecția elevilor:
a) punctajul obținut la selecția dosarelor de candidatura;
b) nivelul de studiu (clasa);
Precizare:elevii din clasa a XI-a pot participa doar la mobilitățile din primul an de proiect (2017-2018), în anul școlar următor fiind implicați în pregătirea examenului de bacalaureat. (clasa a XII-a);
c) performanțele elevilor la disciplinele vizate de tema mini-proiectelor; (rezultatele la concursuri, olimpiade)
d) interesul manifestat față de tematica mini-proiectelor;
 
OBS. Cei 2 elevi de rezervă vor putea pleca la mobilități numai în cazul în care un elev din cei selectați nu va putea participa.
 
Criterii specifice pentru selecția profesorilor:
a) disponibilitatea de deplasare într-o altă țară;
b) competențe în disciplina/disciplinele vizată/vizate de mini-proiecte;
c) gradul de implicare în coordonarea activităților elevilor pentru realizarea mini-proiectelor;
 
I. Echipe elevi / profesori: BULGARIA
Elevi: Chiriac Daniela, Mircea Bianca, Nanea Petronela, Stoian Cătălin
Profesori: Petrea Mirela, Căroaie Octavian
 
II. Echipe elevi / profesori: SPANIA
Elevi: Apostu Elena, Botaș Alexandra, Munteanu Andu, Zavate Antonia
Profesori: Silvestru Veronica, Tilibașa Aura
 
III. Echipe elevi / profesori: ITALIA
Elevi: Neculiță Bianca, Săvinescu Ioana, Sava Cosmin, Ștefan Mihai
Profesori: Angheluță Ecaterina, Carata Cristina
26.01.2018
 
Actualizarea echipelor de elevi și profesori pentru mobilități:
 
I. Echipe elevi / profesori: BULGARIA
Elevi: Chiriac Daniela, Mircea Bianca, Nanea Petronela, Marian Andreea, Stoian Cătălin
Profesori: Căroaie Octavian
 
II. Echipe elevi / profesori: SPANIA
Elevi: postu Elena, Botaș Alexandra, Cernat Bianca, Munteanu Andu, Zavate Antonia
Profesori: Tilibașa Aura
 
III. Echipe elevi / profesori: ITALIA
Elevi: Neculiță Bianca, Săvinescu Ioana, Sava Cosmin, Ștefan Mihai, Gimbuta Ruxandra Miruna
Profesori: Angheluță Ecaterina

 

REUNIUNE TRANSNATIONALA

              În perioada  20 - 24 noiembrie 2017,  Colegiul Național “Gh. Roşca Codreanu”, coordonatorul Proiectului Erasmus+, Acţiunea Cheie 2, R.E.U.S.S.I.T.E. -Ronde Européenne des Sciences, des Savoirs Interdisciplinaires pour Tous les Elèves”, cu nr. 2017-1-RO01-KA219-037495_1, a fost gazda primei Reuniuni transnaţionale a proiectului, la care au participat profesori din cele 4 licee partenere,

PG po SS “Han Asparuh”, Isperich, Bulgaria,  Istituto di Istruzione Superiore "G.A. Pischedda", Bosa, Italia,  Instituto de Educacion secundaria Jacarandá, Sevilla, Spania și Manisa Bilsem, Manisa,Turcia.

            Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+ 2014-2020 și se  desfășoară în perioada 2017-2019.

            Obiectivul general al proiectului vizează promovarea abordării interdisciplinare în rândul elevilor și profesorilor, pentru o îmbunătățire a rezultatelor școlare în domeniul științelor.

            În primele zile ale întâlnirii, cei 8 profesori străini au vizitat școala, s-au întâlnit cu elevii și profesorii din echipa de proiect, au participat la ședințele de lucru la proiect și au fost oaspeți ai Primăriei Bârlad.

            În cadrul acestei  reuniuni transanționale, pe data de 23 noiembrie 2017, a fost organizată Conferința internațională de lansare a proiectului, în Aula Colegiului. Cu această ocazie, au luat cuvântul doamna director al liceului gazdă, prof. Daniela Horoiță-Jitcă, profesorii coordonatori din cele cinci țări ale parteneriatului: prof.Vassya Yankova - PG po SS “Han Asparuh”, Isperich, Bulgaria, prof.Guglielma Lombardi - Istituto di Istruzione Superiore "G.A. Pischedda", Bosa, Italia, prof.Manuel Morente - Instituto de Educacion secundaria Jacarandá, Sevilla, Spania, prof.Alper Atlay - Manisa Bilsem –Manisa, Turcia și prof.Corina Macovei - Colegiul Național “Gh. Roşca Codreanu”. Profesorii au prezentat informații despre liceele lor, despre obiectivele și rezultatele așteptate în cadrul proiectului.

            La acestă conferință, ne-au onorat cu prezența doamna profesoară Landiana Mihnevici, inspector pentru programe educaționale europene din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Vaslui și doamna Roxana Miron-Feraru, viceprimar al municipiului Bârlad, care au apreciat proiectul și au adresat încurajări echipelor implicate, pentru atingerea obiectivelor.

            Amintim că, în cadrul aceastei reuniuni de lucru de cinci zile, au fost abordate principalele aspecte privind managementul proiectului: crearea unui cadru de referință pentru proiect (instrumente pentru management, planul financiar, planuri de monitorizare / evaluare, de diseminare, de comunicare, proceduri de lucru, chestionare etc.), repartizarea sarcinilor și responsabilităților între parteneri pentru activitățile primului an de proiect. În același timp, profesorii au elaborat detaliile pentru proiectarea rezultatelor tangibile ale proiectului, au luat decizii privind conținutul paginii web a proiectului și a laboratorului virtual interdisciplinar, a instrumentelor TIC utilizate pentru învățarea și munca de cooperare a elevilor și pentru facilitarea transmiterii conținutului științific interdisciplinar, calendarul activităților pentru mini-proiectele interdisciplinare pe care elevii le vor realiza în echipe europene, în primul an de proiect. 

            Totodată, profesorii au planificat și agenda de lucru pentru prima activitate de învatare / predare / formare programată în luna aprilie, în Bulgaria.

            Astfel, timp de cinci zile, coordonatorul proiectului, prof. Corina Macovei, a prezentat agenda previzională a activităților și a mobilităților din cadrul acestui parteneriat care se va derula pâna în iunie 2019,  reiterând și în acest context rolul și importanța cunoașterii limbii franceze în facilitarea accesului la acest tip de experiență internațională, la consolidarea dimensiunii europene în domeniul educației.

             

                                                                                              Coordonator proiect,

                                                                                               Prof. Corina MACOVEI                               

“Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit.

Proiectul european ERASMUS+, ACTIUNEA CHEIE 2, intitulat R.E.U.S.S.I.T.E. - „Ronde Européenne des Sciences, des Savoirs Interdisciplinaires pour Tous les Elèves” s-a clasat pe locul 7 din 55 de proiecte aprobate de Agenția Națională. (ANPCDEFP). 
Colegiul Codreanu este coordonatorul acestui proiect (prof. coord. Corina Macovei), iar partenerii sunt: Bulgaria - Lycée professionnel d'Agriculture "Khan Asparuh" d'Isperich, Turcia - Manisa Bilsem –Manisa,Italia - Istituto di Istruzione Superiore "G.A. Pischedda" – Bosa, Spania - Instituto de Educacion secundaria Jacarandá – Sevilla.
Acest proiect este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene prin programul Erasmus+. 
S-au afisat procedurile si grilele de SELECȚIE pentru echipele de gestiune și de implementare, atât pentru elevi cât și pentru profesori. Le puteti consulta la avizierul școlii, la intrarea in Aula și la panoul din holul mare al liceului. Succes tuturor celor care vor dori să participe!

www.erasmusplus.ro

 

 

 

Facebook