Condiții specifice pentru etapele de transfer și pretransfer consimțit între unitățile de învățământ

Facebook