ALOCAȚII DE STAT pentru elevii peste 18 ani

Arhiva » 2015-2016 » ALOCAȚII DE STAT pentru elevii peste 18 ani

Elevii au obligația ca, până la data de 20 a lunii următoare lunii în care împlinesc 18 ani, să aducă la secretariat următoarele documente:

  • Cerere tipizată (de la secretariat/ de pe site-ul liceului)
  • Copie C. I. (C.I. să fie în perioada de valabilitate)
  • Extras de cont (contul trebuie să fie pe numele elevului)                                               

 

 

 Mulţumim!

          Serviciul secretariat

 

Facebook